Hàng loạt sai phạm trong phòng chống tham nhũng ở Thanh Hóa

08:24, 22/04/2016
|

(VnMedia)  - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả thanh tra trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng chống tham nhũng​. Kết quả cho thấy hàng loạt sai phạm....

Tham nhũng
Ảnh minh họa

Cụ thể, kết quả thanh tra về việc chấp hành pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân cho thấy, một số đơn vị tại Thanh Hóa chưa bố trí phòng tiếp dân riêng như Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Sở Giao thông Vận tải); xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ chưa đúng theo quy định (Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư); không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo lịch (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội); công tác kiểm tra, đôn đốc việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân chưa được chú trọng.

Việc giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo của cấp huyện, cấp sở chưa thực hiện đầy đủ trình tự theo các bước quy định của luật Khiếu nại, luật Tố cáo; việc theo dõi, xử lý đơn thư chưa tập trung tại một đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư); các đơn vị được kiểm tra chưa theo dõi đầy đủ kết quả giải quyết đối với các đơn vị được kiểm tra; chưa theo dõi đầy đủ kết quả giải quyết đối với các đơn đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Một số vụ việc chậm được cơ quan hành chính cấp huyện có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định (huyện Tĩnh Gia).

Về thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, kết luận thanh tra chỉ ra một số đơn vị chưa có chương trình, kế hoạch cho công tác phòng chống tham nhũng hàng năm (Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn).

Việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn có việc chưa đúng quy định như: Sở Tài chính tham mưu mua sắm ô tô năm 2013 chưa đúng chế độ, định mức; Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của một loạt cơ quan huyện ủy, UBND xã chưa đúng tiêu chuẩn, định mức (Huyện ủy Ngọc Lặc; Huyện ủy Thọ Xuân; Trụ sở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; Trụ sở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy)

Việc chuyển đổi vị trí công tác, thanh tra Chính phủ chỉ ra, đa số các sở, ngành, huyện, thị xã chưa xác định cụ thể vị trí phải chuyển đổi để từ đó lập kế hoạch chuyển đổi hàng năm; còn lẫn lộn giữa chuyển đổi vị trí công tác với công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý,

Việc công khai minh bạch về tài chính và ngân sách, đa số các đơn vị chưa thực hiện đúng Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với việc công khai, minh bạch trong việc mua sắm công, trong đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ phát hiện chưa thực hiện công khai về giao vốn đầu tư hàng năm đối với các dự án, mức vốn đầu tư của dự án giao trong dự toán ngân sách năm theo quy định. Nhiều dự án đầu tư xây dựng chưa thực hiện công khai minh bạch đầy đủ theo luật Đấu thầu và luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đối với các huyện, thị xã, thành phố còn chậm so với quy định; công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn có dự án công khai không đúng quy định (UBND thị xã Sầm Sơn); Việc công khai trong đấu giá quyền sử dụng đất nhiều nơi chưa thực hiện đúng các quy định.

Về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc bổ nhiệm lại cán bộ của nhiều sở, ngành, huyện, thị xã còn nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện về trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, bằng chuyên môn nghiệp vụ; việc tuyển dụng công chức của một số sở không đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý các kết quả thanh tra, kiểm toán, Thanh tra Chính phủ kết luận tỉnh Thanh Hóa chưa quan tâm xem xét xử lý trách nhiệm hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm thanh tra, kiểm toán đã kết luận.

Khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị chưa cao, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng (Thanh tra, công an, tòa án, viện kiểm sát) về cung cấp thông tin và tiến độ xử lý tham nhũng có một số vụ còn hạn chế.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Nga Sơn, Cẩm Thủy, Yên Định, Quảng Xương, Triệu Sơn; UBND thị xã Sầm Sơn, Bỉm Sơn.

Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chấn chỉnh, xử lý những vi phạm, hạn chế do Thanh tra Chính phủ phát hiện; xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng sở, ngành để xảy ra sai sót trong thời gian dài; chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.


Ý kiến bạn đọc