Thuê bao đăng ký thông tin chính xác mới được chuyển mạng giữ số

13:07, 17/10/2016
|

(VnMedia) - Theo dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số, các thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ số phải đảm bảo thông tin thuê bao. Dù là trả trước hay trả sau thì đều phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác...

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số. Thông tư này sẽ điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số tại Việt Nam.

Dự thảo đưa ra quy định, thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng phải đảm bảo về thông tin thuê bao. Đối với thuê bao trả sau: thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác so với hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao đã ký với nhà mạng chuyển đi; Đối với thuê bao trả trước: thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác theo các quy định về việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

ảnh minh họa

Thuê bao được đăng ký chuyển mạng giữ số khi được Nhà mạng chuyển đi kích hoạt dịch vụ thông tin di động mặt đất ít nhất chín mươi (90) ngày trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển mạng; Là thuê bao trả sau không nợ cước của kỳ thanh toán cước gần nhất trước ngày đăng ký dịch vụ chuyển mạng; Thuê bao trả sau không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước hoặc trong tháng đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Thuê bao muốn chuyển mạng giữ số phải không đang trong quá trình thực hiện chuyển quyền sở hữu số thuê bao; Không vi phạm pháp luật hoặc đang bị điều tra về việc vi phạm các hành vi quy định tại Điều 12 Luật Viễn thông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo Thông tư cũng đưa ra điều kiện để Nhà mạng chuyển đi không cho phép thực hiện việc chuyển mạng. Đó là khi người sử dụng dịch vụ viễn thông vi phạm các quy định tại Điều 5 Thông tư này. Thuê bao vi phạm điều khoản tại hợp đồng hoặc điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông với Nhà mạng chuyển đi.

Khi nhà mạng nhận được yêu cầu hủy chuyển mạng của chủ thuê bao từ Trung tâm chuyển mạng quốc gia sau khi đăng ký chuyển mạng. Khi thuê bao không đang đăng ký một (01) giao dịch chuyển mạng khác.

Thuê bao di động cũng khá dễ dàng thực hiện hủy chuyển mạng. Cụ thể, thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng có thể hủy đăng ký dịch vụ chuyển mạng tại bất kỳ thời điểm nào cho đến thời điểm nhận được thông báo về lịch chuyển mạng.

Thuê bao đăng ký chuyển mạng thực hiện hủy chuyển mạng theo một trong các hình thức sau: nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia hoặc thông báo cho Nhà mạng chuyển đến...

Được biết, việc lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số sẽ được kết thúc vào ngày 12/12/2016. Nếu không có gì thay đổi, Thông tư sẽ được ban hành vào cuối năm 2016 này.

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc