Điều khiển xe đi vào đường cấm phạt hơn 1 triệu đồng

15:18, 21/02/2017
|

(VnMedia) - Người điều khiển ô tô, xe máy đi vào đường cấm sẽ bị phạt từ 300 nghìn đến 1,2 triệu đồng theo quy định của Nghị Định 46/2016/NĐ-CP

Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô:

Theo quy định tại điểm b, khoản 4, và điểm b, điểm c khoản 12, Điều 5 Nghị Định 46/2016/NĐ-CP:
 
Ô tô đi vào đường cấm phạt từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng
Ô tô đi vào đường cấm phạt từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng
4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm:
 
b) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều này và các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; (Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;)
 
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Nếu vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng
 
Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
 
Theo quy định tại điểm i Khoản 4 và điểm b, điểm c khoản 12 Điều 6 Nghị Định 46/2016/NĐ-CP:
 

 

Xe máy đi vào đường cấm bị phạt từ 300-400 nghìn đồng
Xe máy đi vào đường cấm bị phạt từ 300-400 nghìn đồng

4. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

i) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;
 
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Nếu vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.
 
Phương Vũ
 

Ý kiến bạn đọc