Hà Nội: Học trường Chu Văn An được cấp bằng Tú tài Anh quốc

06:39, 25/03/2017
|

(VnMedia) - Hà Nội sẽ thí điểm đào tạo "chương trình song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ A level tại Trường THPT Chu Văn An”…

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 201/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố đối với việc triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.

Trường Chu Văn An
Hà Nội sẽ thí điểm đào tạo "chương trình song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ A level tại Trường THPT Chu Văn An”.

Theo đó, UBND TP biểu dương Sở Giáo dục và Đào tạo đã ủng hộ và chuẩn bị nội dung chương trình thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An - Trường có bề dày truyền thống lịch sử, chất lượng học tập và tiếp cận hội nhập quốc tế; chương trình phối hợp, liên kết song bằng phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó, có chất lượng giáo dục và đào tạo phổ thông.

UBND TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính chỉ đạo Trường THPT Chu Văn An tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Đề án “Thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ A level tại Trường THPT Chu Văn An” đúng quy định của pháp luật và Thành phố;

Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ trương của Thường trực Thành ủy; tiếp thu, hoàn thiện Đề án, báo cáo UBND TP trình Thường trực HĐND TP cho phép thí điểm để triển khai, thực hiện từ năm học 2017-2018. Chương trình giảng dạy liên kết đảm bảo thấp nhất số giờ học trên lớp. Kinh phí cần tính đúng, tính đủ, hạn chế tối đa phát sinh ngoài dự toán;

Hướng dẫn Trường THPT Chu Văn An ký “Văn bản ghi nhớ” với Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE);

Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo học tập và giảng dạy theo yêu cầu của CIE, đồng thời, yêu cầu CIE cung cấp đủ giáo viên đạt chuẩn quy định tham gia giảng dạy chương trình thí điểm. Chủ động đề xuất UBND TP phát triển trường, lớp nếu việc thí điểm chương trình song bằng khả thi, được dư luận xã hội, phụ huynh và học sinh ủng hộ;

Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài Thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền về chương trình để đảm bảo minh bạch, công khai, rõ yêu cầu, mục đích của chương trình; trách nhiệm của phụ huynh, học sinh khi tự nguyện tham gia chương trình; Cần thiết, tổ chức hội thảo, mời Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, Hiệu trưởng một số trường trong và ngoài công lập tham gia ý kiến, tạo sự đồng thuận cao trong công luận xã hội.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc