Báo điện tử được lưu chiểu tối thiểu là 12 tháng

09:20, 13/02/2017
|

(VnMedia) - Đây là nội dung mới tại Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Báo điện tử phải được lưu chiểu trong thời hạn tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu; đối với báo nói, báo hình thì thời hạn lưu chiểu tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày phát sóng lần đầu.

Các tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử sẽ được lưu giữ nguyên trạng nội dung và được sử dụng để phục vụ công tác đánh giá, nhận xét về nội dung thông tin hoặc cho các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành.

Cũng theo quy định tại Nghị định, các tác phẩm trong hệ thống lưu chiểu điện tử phải được bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng về nội dung thông tin.

Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn, tính toàn vẹn, khả năng truy xuất và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để việc phân loại, lưu giữ được thuận lợi nhưng không làm thay đổi nội dung của tác phẩm.

Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử xây dựng giải pháp bảo đảm chất lượng kỹ thuật, giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống lưu chiểu điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử; kinh phí dành cho hoạt động lưu chiểu điện tử do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Nghị định 08/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc