Tổng kết phòng chống tham nhũng: Nhiều nơi "làm lướt" cho xong

08:46, 23/12/2015
|

(VnMedia) - Nhiều địa phương chỉ xây dựng kế hoạch tổng kết cấp tỉnh, lơ là việc triển khai tổng kết tại cấp quận, huyện, sở, ngành, có khi lại gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật với tổng kết cuối năm, có biểu hiệu “làm lướt” cho xong việc.

Chiều 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm chuẩn bị cho hội nghị tổng kết toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (2005-2015) đánh giá cao báo cáo công tác tổng kết 10 năm thi hành Luật của BCĐ, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị một cách tích cực, trách nhiệm theo thẩm quyền của mình.

Trong tháng 12 này, nhiều bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN. Qua kiểm tra đã rút ra được một số kinh nghiệm trong quá trình tổng kết của các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những yếu kém cần khắc phục. Đó là, một số nơi còn tổ chức sơ sài, chưa chủ động, chậm triển khai, chưa nắm hết quan điểm của BCĐ đối với công tác này. Chất lượng dự thảo báo cáo tổng kết của một số bộ, ngành còn hạn chế, chưa sâu sắc, chưa đóng góp được những ý kiến về những sơ hở trong chính sách pháp luật để hoàn thiện thể chế, qua đó từng bước ngăn chặn tình trạng tham nhũng. Việc phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu; lúng túng trong việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tổ chức có thành tích trong đấu tranh PCTN...

Về nhiệm vụ công tác tổng kết của BCĐ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch được giao. Các thành viên BCĐ tiếp tục kế hoạch kiểm tra 22 cơ quan còn lại.

Sau cuộc họp này, BCĐ có văn bản chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành có dự thảo báo cáo tổng kết bảo đảm chất lượng và tiến độ; phân loại đánh giá mức độ hoàn thành báo cáo tổng kết, nêu biện pháp khắc phục cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có tổng kết nghiêm túc từ cấp huyện, quận, sở, ngành đến cấp tỉnh, thành, bộ, ngành, không làm qua loa, chiếu lệ.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, Phó Trưởng BCĐ tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN cho biết đến ngày 20/12, đã có 36/57 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tổ chức khác ở Trung ương hoàn thành gửi dự thảo báo cáo tổng kết về BCĐ qua Thanh tra Chính phủ (đạt 63,1%); có 35/63 tỉnh, thành phố hoàn thành gửi dự thảo báo cáo về BCĐ (đạt 55,5%).

Qua thảo luận, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, BCĐ của Chính phủ xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN rất bài bản, nghiêm túc, nhưng xuống một số địa phương tổ chức thực hiện chưa triệt để, chỉ xây dựng kế hoạch tổng kết cấp tỉnh, mà lơ là việc triển khai tổng kết tại cấp quận, huyện, sở, ngành, có khi lại gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật với tổng kết cuối năm, có biểu hiệu “làm lướt” cho xong việc.

Vì vậy, BCĐ khẳng định, việc quán triệt nghiêm túc kế hoạch tổng kết là để khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN, tạo sự chuyển biến nhận thức trong xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân.


Ý kiến bạn đọc