Clip: Bái phục thợ cơ khí "độ xe" với những ý tưởng không kỹ sư nào dám nghĩ tới

0
0

- Hãy cùng xem một thợ cơ khí lành nghề "sửa chữa" lại những khiếm khuyết mà theo anh, không phù hợp với công năng sử dụng của một chiếc ô tô, cho dù đây là sản phẩm của hàng trặm con người..., tuy nhiên thực tế vẫn là thực tế.

Nguyễn Chí​​​​​​​Theo Thế giới Phương tiện