Clip TNGP: Cái kết được biết trước của "dân tổ"

0
0

Vnmedia- Những hình ảnh mà không một bậc cha mẹ nào đã mang nặng đẻ đau lại muốn nhìn thấy..., những thanh niên mới lớn muốn khẳng định bản thân nhưng theo một cách mà ngay cả pháp luật cũng cấm.