Clip: Lạ lùng xe tải thi gan đối đầu công-ten-nơ dù đã sai hoàn toàn

0
0
Một đoạn clip ghi lại tình huống xử lý thực sự khiến người khác ngạc nhiên khi tài xế chiếc xe tải màu vàng, dù đã lấn sang làn đối diện nhưng nhất định không chịu nhường đường cho chiếc công-ten-nơ nặng nề. Một tình huống mà cùng cánh lái xe chuyên nghiệp hoàn toàn có thể cư xử có văn hoá hơn.