Clip TNGT: Chở hàng "vẹo lưng", xe tải đồ kềnh khi tài xế cắt dây giải thoát

0
0

- Chiếc xe tải siêu vẹo cố lăn bánh trên đường do tài xế tham lam chất nhiều hàng. Đến khi không thể di chuyển được, tài xế buộc phải cắt dây giải thoát..., và điều gì phải đến, đã đến - chiếc xe đổ kềnh ra đường khi tài xế xử lí một cách cực kỳ thiếu kinh nghiệm.

Nguyễn Chí - Theo Thế giới phương tiện