Clip TNGT: Một tình huống không biết nên khen hay nên... chê

0
0

Vnmedia- Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, làm xe khác bị ngã – Đáng chê, nhưng sau đó đã biết quay lại để nhận lỗi và hộ trợ người bị nạn – Đáng khen...