Luật Viễn thông sửa đổi đem lại cơ hội mới cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

0
0

 - Với nhiều điểm mới nổi bật được sửa đổi, bổ sung, Luật Viễn thông (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông, cũng như mang lại những cơ hội mới trong thời gian tới...

Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 94,74%. Luật (sửa đổi) gồm: 10 chương, 73 điều, có hiệu lực từ 01/7/2024; quy định về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu (IDC), điện toán đám mây (cloud), dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT viễn thông) có hiệu lực từ 01/01/2025. Luật (sửa đổi) có một số điểm mới so với Luật hiện hành.

Một số điểm nổi bật của Luật Viễn thông sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua

“Hạ tầng số” lần đầu tiên được đề cập trong văn bản cấp luật (Điều 4). Luật bổ sung điều chỉnh thêm một số cấu phần chính của “hạ tầng số” bao gồm: trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây. Dịch vụ IDC/cloud là dịch vụ viễn thông, quản lý theo pháp luật viễn thông và được quản lý theo hướng “quản lý nhẹ”, mở, linh hoạt, hướng đến bảo vệ quyền lợi người sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh.

 

Quản lý dịch vụ OTT viễn thông theo pháp luật viễn thông sẽ theo hướng “quản lý nhẹ” hướng đến bảo vệ quyền lợi người sử dụng (OTT phải công bố chất lượng, bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân); bảo đảm an toàn, an ninh (OTT phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước khi được yêu cầu).

Về phát triển hạ tầng viễn thông, Luật bổ sung quy định công trình viễn thông được xây dựng, lắp đặt trên tài sản công; Tăng cường sử dụng chung hạ tầng liên ngành như: chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, xây dựng,...) phải thông báo để các doanh nghiệp viễn thông đăng ký sử dụng chung; Quy định trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng,... trong việc thiết kế, xây dựng, bố trí mặt bằng để xây dựng, lắp đặt hạ tầng viễn thông; Bổ sung trách nhiệm của UBND các cấp, Bộ ngành liên quan xử lý hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp cơ sở hạ tầng viễn thông.

Về Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích, Luật bổ sung, hoàn thiện quy định về Quỹ để khắc phục bất cập trong hoạt động giai đoạn trước.

Về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet: Luật quy định cụ thể các loại tài nguyên viễn thông cấp qua hình thức đấu giá. Việc lựa chọn mã, số viễn thông đấu giá sẽ do thị trường quyết định; Quy định cụ thể giá khởi điểm cho từng loại mã, số viễn thông, tên miền Internet đưa ra đấu giá.

Về xử lý “rác viễn thông”, Luật bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao; xử lý các SIM có thông tin không đầy đủ, không chính xác; ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo; Bổ sung nghĩa vụ của thuê bao viễn thông không được sử dụng thông tin cá nhân của mình để giao kết hợp đồng cho người khác trừ trường hợp pháp luật cho phép và chịu trách nhiệm về các số thuê bao đã đăng ký; và Bổ sung hành vi cấm sử dụng thiết bị, phần mềm gửi, truyền, nhận thông tin qua mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Về quản lý thị trường, thúc đẩy phát triển viễn thông, Luật quy định quản lý hoạt động bán buôn trong viễn thông để thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế; Bổ sung quy định về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông của các tổ chức nước ngoài theo hình thức qua biên giới; Hoàn thiện quy định sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để thanh toán cho dịch vụ viễn thông và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động hợp pháp; Bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ mới, mô hình mới trong hoạt động viễn thông.

Về cải cách thủ tục hành chính, Luật cấu trúc lại các giấy phép viễn thông nhằm đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường đối với một số dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng; điều kiện cấp phép chặt chẽ đối với trường hợp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, có sử dụng tài nguyên tần số.

Cơ hội mới cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Luật Viễn thông sửa đổi sẽ tạo thuận lợi, có ý nghĩa cho doanh nghiệp viễn thông, cũng như mang lại những cơ hội mới trong thời gian tới.

Theo nhận định của Bộ TT&TT, Luật Viễn thông sửa đổi sẽ tác động đến thị trường viễn thông theo các hướng có thể kể đến như: Thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông mới; Tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng viễn thông; Thúc đẩy cạnh tranh trong hoạt động viễn thông thông qua quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông, đơn giản hoá TTHC trong cấp phép viễn thông gia nhập thị trường; Ngăn chặn “rác viễn thông”; Bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Những chủ thể sẽ bị tác động bởi Luật Viễn thông sửa đổi là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông mới (dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ trung tâm dữ liệu) cũng sẽ bị điều chỉnh quản lý bởi Luật Viễn thông, được coi là doanh nghiệp viễn thông, tuy nhiên được tiếp cận theo cách thức “quản lý nhẹ”, ít nghĩa vụ hơn  so với các doanh nghiệp viễn thông truyền thống, trong khi được chính danh hoạt động theo pháp luật về viễn thông. Các doanh nghiệp này sẽ cần phải nghiên cứu kỹ các quy định mới của Luật Viễn thông sửa đổi để có thể thực hiện đúng và đầy đủ các quy định.

Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ viễn thông cũng sẽ được hưởng lợi từ Luật Viễn thông sửa đổi, cụ thể là được bảo vệ quyền lợi tốt hơn trong đó bao gồm việc bảo đảm bí mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân từ các doanh nghiệp viễn thông, được cung cấp các dịch vụ viễn thông có chất lượng bảo đảm.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thị trường viễn thông trở nên cạnh tranh hơn với cách chính sách như bán buôn, phát triển hạ tầng viễn thông; môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây được rõ ràng, trung tâm dữ liệu được tạo thuận lợi cho xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường,…

Cơ hội mới. Luật viễn thông sửa đổi đã bổ sung quy định đối với các dịch vụ mới (dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet), tạo cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh, phát triển và cung cấp các dịch vụ viễn thông mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo thường kỳ tháng 12 của Bộ Thông tin và Truyền thông chiều 7/12, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, để Luật Viễn thông sửa đổi đi vào thực tế cuộc sống, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật: Để triển khai Luật, dự kiến phải khẩn trương xây dựng, ban hành để có hiệu lực cùng với Luật (ngày 01/7/2024) các văn bản sau: 03 Nghị định (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định về quản lý kho số, tài nguyên Internet, đấu giá; Nghị định về hoạt động viễn thông công ích) và các Thông tư của Bộ trưởng.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ thông tin tại Họp báo
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ thông tin tại Họp báo

Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến Luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các đối tượng liên quan về Luật.

Bộ TT&TT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật, nhằm đảm bảo Luật được thực thi nghiêm túc, đúng quy định.

Bộ TT&TT cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật rộng rãi đến người dân, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của Luật và các quy định của Luật…

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc


Những hình ảnh thân thương, bình dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VnMedia) - VnMedia xin trân trọng gửi đến quý độc giả những hình ảnh vô cùng thân thương, bình dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời.

VinaPhone hỗ trợ khách hàng nâng cấp điện thoại 4G miễn phí

(VnMedia) - Thực hiện chủ trương tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9/2024 tới đây, VinaPhone triển khai loạt ưu đãi khách hàng nâng cấp lên điện thoại 4G miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để duy trì liên lạc mà không phải lo lắng về chi phí.

Giá vàng giảm sâu phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (20/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục có thêm một đi xuống. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cảnh báo rủi ro an toàn thông tin liên quan đến sản phẩm của CrowdStrike

(VnMedia) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa phát đi cảnh báo cùng hướng dẫn các đơn vị tại Việt Nam 4 bước để khắc phục lỗi ‘màn hình xanh’ xảy ra với máy tính bị ảnh hưởng từ rủi ro an toàn thông tin liên quan đến sản phẩm của CrowdStrike.

Bộ Công an chỉ cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo tình cảm rồi dụ đầu tư tài chính

(VnMedia) - Bộ Công an cho biết, hình thức lừa đảo tình cảm hiện nay không còn mới, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người dân dính phải bẫy lừa đảo của các đối tượng.