Peugeot 5008 có thêm phiên bản GT với giá bán 1,319 tỷ đồng

0
0
- Thaco vừa bổ sung thêm phiên bản GT dành cho mẫu Peugeot 5008 với một số bổ sung nhỏ và sở hữu mức giá 1,319 tỷ đồng.
Hoàng Nguyễn - Nguyễn  Chí
Theo Thế giới Phương tiện