Internet phát triển lên đến 339,8 triệu tên miền trong quý 2/2018

10:37, 23/08/2018
|
 - VeriSign, công ty về tên miền và an ninh mạng tại Mỹ, mới đây đã công bố có khoảng 339,8 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao tính đến hết quý 2/2018, tăng thêm khoảng 6,0 triệu lượt, tương đương 1,8% so với quý 1/2018. Số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 7,9 triệu, tương đương 2,4% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 149,7 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 2/2018, với mức tăng khoảng 1,4 triệu lượt, hay 0,9% so với quý 1/2018. Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 5,3 triệu lượt, tương đương 3,7 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Tính đến ngày 30/6/2018, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 135,6 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 14,1 triệu.
 
 
Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 tính đến cuối quý 2/2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,2 triệu.
 
 
Minh Ngọc
 
 

Ý kiến bạn đọc