Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế “cầm chừng”, kê đơn cho bệnh nhân mua thuốc ngoài

0
0

 - Báo cáo thẩm tra của QH cho thấy, một số cơ sở khám chữa bệnh do lo ngại việc không được thanh toán các chi phí vượt dự toán nên chỉ khám chữa bệnh BHYT cầm chừng, kê đơn để bệnh nhân mua thuốc ngoài BHYT...

Hiệu ứng ngược tại các bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính

Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội của Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020, đến năm 2020, 90,85% dân số tham gia BHYT, vượt 10,85% so với chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHYT cao tập trung chủ yếu ở nhóm được NSNN đóng hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT, nhóm người lao động thuộc khối hành chính sự nghiệp hoặc nhóm được quỹ BHXH đảm bảo kinh phí mua thẻ. Nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình (HGĐ) chỉ đạt tỷ lệ bao phủ 76,5% tổng số người thuộc diện tham gia.

Từ năm 2020, do  tác động của dịch COVID-19, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại một số địa phương bị ảnh hưởng; một số doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể dẫn đến xảy ra tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng BHYT cũng như một số người không có điều kiện để tiếp tục tham gia BHYT theo HGĐ.

Về mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành đầu tư nâng cấp TYT xã ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đến năm 2020, chưa đạt mục tiêu hoàn thành đầu tư cải tạo, nâng cấp các TYT xã ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, còn 22,1% TYT xã vẫn chưa được đầu tư kiên cố và  khoảng 40,1% TYT xã có nhu cầu đầu tư cải tạo, xây dựng mới.

Phiên họp trực tuyến ngày 22/10 của Quốc hội
Phiên họp trực tuyến ngày 22/10 của Quốc hội

Báo cáo cũng nhấn mạnh, ít TYT xã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương để đầu tư mà chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ trung ương và các dự án viện trợ nước ngoài.

Về nhiệm vụ giảm 50% quá tải bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, tình trạng quá tải vẫn xảy ra ở một số bệnh viện tuyến trên do một bộ phận người dân chưa tin tưởng vào hệ thống y tế cơ sở; công tác y tế dự phòng và CSSK ban đầu chưa đạt yêu cầu.

Về nhiệm vụ chuyển chi ngân sách nhà nước (NSNN) trực tiếp cho cơ sở KCB sang hỗ trợ người dân thông qua BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, Báo cáo thẩm tra cho biết mục tiêu này chưa được hoàn thành đúng hạn theo yêu cầu. Nhiều địa phương chưa hỗ trợ thêm cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng một phần BHYT.

Ngoài ra, chính sách này còn tạo hiệu ứng ngược tại các bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, khi mà giá dịch vụ y tế chưa tính đủ chi phí thực tế nhưng lại không được NSNN cấp bù các khoản chi phí chưa tính đủ.

Về gói dịch vụ y tế cơ bản do BHYT chi trả, nhiệm vụ này thực hiện được một phần do mới chỉ ban hành Thông tư Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả áp dụng tại tuyến xã mà chưa ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản áp dụng tại các tuyến; việc thực hiện gói dịch vụ này chưa đem lại hiệu quả như mong muốn và chưa được đánh giá để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi kịp thời.

Theo Báo cáo thẩm tra, thuốc chữa bệnh cơ bản được cung ứng đủ cho các cơ sở KCB để điều trị cho bệnh nhân; người dân được tiếp cận thuốc có chất lượng với giá hợp lý. Tuy nhiên, một số cơ sở cung ứng thuốc chưa thực hiện kết nối gây khó khăn trong công tác kiểm soát giá thuốc. Việc tổ chức đầu thầu thuốc tập trung đôi lúc làm xảy ra tình trạng thiếu thuốc cấp phát cho người bệnh do không đấu thầu được hoặc nhà thầu không cung ứng đủ thuốc. Có ý kiến cho rằng, đấu thầu hiện nay mới chủ yếu thiên về đấu giá.

Về thực hiện mở rộng mô hình bác sỹ gia đình, ngành y tế đã thí điểm mô hình bác sỹ gia đình từ năm 2013, bước đầu đem lại một số kết quả khả quan trong công tác CSSK người dân. Tuy nhiên, theo Ủy ban Xã hội, qua nhiều lần thí điểm và thay đổi về nội dung và cách thức tổ chức nhưng vẫn chưa ổn định để nhân rộng và chưa cơ chế tài chính chưa tạo động lực phát triển.

Về cải tiến quy trình chuyển tuyến phù hợp với mô hình bệnh tật, Báo cáo nhận định, dù trong năm 2020, số lượt KCB tại tuyến trên giảm so với năm 2019 nhưng do chất lượng KCB, cơ cấu thuốc BHYT tại tuyến cơ sở thấp và ít hơn so với tuyến trên nên người bệnh vẫn muốn vượt tuyến KCB; số lượng TYT xã thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh không lây nhiễm còn hạn chế do thiếu thuốc, trang thiết bị y tế và nhân lực.

Về liên thông hệ thống phần mềm công nghệ thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB, đến năm 2020, gần 13 nghìn cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc đã kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống thông tin giám định BHYT, tỷ lệ liên thông đạt 97,56%. Tuy nhiên, chất lượng dữ liệu KCB liên thông vẫn chưa đảm bảo; một số ít cơ sở y tế gửi hồ sơ ra viện chưa đúng hạn và đầy đủ.

Đối với việc nâng cao y đức và chất lượng KCB, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về KCB và BHYT, tăng cường năng lực giám định BHYT, vẫn còn tình trạng sai sót chuyên môn, kỹ thuật trong KCB; áp lực về quá tải, tự chủ bệnh viện tác động đến việc nâng cao chất lượng KCB và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ người bệnh; chất lượng KCB chưa đồng đều giữa các tuyến; công tác xử lý vi phạm về BHYT còn hạn chế.

Việc thực hiện công tác giám định BHYT còn gặp khó khăn do thiếu các quy trình kỹ thuật chuyên môn trong KCB, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuẩn còn thiếu và chậm cập nhật; thiếu các quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật trong giám định điện tử.

Mức đóng BHYT thấp, mức hưởng quyền lợi cao trong nhóm hưởng ngân sách nhà nước  

Theo Báo cáo thẩm tra, việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020 về cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT và các quy định liên quan. Công tác kiểm soát thu, chi BHYT được tăng cường, Chính phủ tiếp tục áp dụng phương thức giao dự toán chi phí KCB BHYT đến cơ sở KCB để kiểm soát chi KCB BHYT; đã giải quyết được nhiều trường hợp treo quyết toán chi phi KCB BHYT với tổng số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng.

Tổng thu BHYT là 110.395 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 387 tỷ đồng so với năm 2019, tổng chi Quỹ BHYT là 104.220 tỷ trong đó, chi cho cho công tác KCB BHYT là 99.730 tỷ đồng. Chi phí quản lý BHYT năm 2020 là 4.101 tỷ đồng,  giảm so với năm 2019.

Số dư quỹ lũy kế dự kiến là 32.991 tỷ đồng, trong đó quỹ dự phòng BHYT là 25.745 tỷ đồng, quỹ KCB BHYT là 7.246 tỷ.

Tuy nhiên, theo Báo cáo thẩm tra, việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo đó, mức đóng BHYT của một số nhóm đối tượng được NSNN đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT thấp, chỉ bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong khi nhóm đối tượng này chiếm 58% tổng số đối tượng tham gia BHYT, mức quyền lợi BHYT cao hơn nhóm đối tượng khác và phạm vi quyền lợi ngày càng được mở rộng.

Vẫn còn tình trạng NSNN chậm chuyển kinh phí đóng BHYT cho đối tượng được NSNN đóng hoặc hỗ trợ tại một số địa phương; chưa giải quyết triệt để tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT từ phía cơ sở KCB, người bệnh và cả cán bộ thực hiện BHYT.

Ngoài ra, một số cơ sở KCB do lo ngại việc không được thanh toán các chi phí vượt dự toán được giao nên có tình trạng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hoặc chỉ KCB BHYT cầm chừng, kê đơn để bệnh nhân mua thuốc ngoài BHYT, đặc biệt là khi thực chi đã gần chạm hoặc vượt ngưỡng được giao.

Đề nghị giải quyết dứt điểm vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

Với những kết quả thẩm tra nêu trên, Ủy ban Xã hội đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội hoặc Nghị quyết KTXH để giao Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ như: đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, điều chỉnh mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng phù hợp với khả năng chi trả của người dân và NSNN;

Tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

Tiếp tục tăng đầu tư cho lĩnh vực y tế, ưu tiên dành NSNN để hỗ trợ người dân tham gia BHYT, ưu tiên ngân sách cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở (TYT xã, bệnh viện huyện), công tác y tế dự phòng và CSSK ban đầu.

Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban đề nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 68 làm cơ sở để đưa ra kiến nghị, đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết phù hợp với tình hình mới; sớm trình Quốc hội dự án Luật BHYT (sửa đổi) và Luật KCB (sửa đổi); chỉ đạo hoàn thiện văn bản dưới luật để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật;

Quan tâm phân bổ ngân sách dành cho y tế đầu tư cho y tế cơ sở, đồng thời chỉ đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam phối hợp giải quyết dứt điểm vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, trong đó quan tâm đến việc thanh toán chi phí khám và điều trị cho người bệnh mắc COVID-19; có giải pháp đột phá để duy trì và tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và quản lý KCB BHYT; có giải pháp để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế nhanh nhất, gần nhất với chất lượng tốt nhất; tiếp tục quán triệt việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở KCB;

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT; phối hợp với Bộ Công an trong việc tích hợp các thông tin thẻ BHYT vào thẻ Căn cước công dân.

Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện nghiêm việc chuyển kinh phí mua BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng hoặc hỗ trợ; cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng cho một số đối tượng, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19;

Bố trí ngân sách, các nguồn tài chính để đầu tư cho các TYT xã; sử dụng phần kinh phí cắt giảm từ chi lương cho cán bộ y tế để tái đầu tư cho ngành y tế.

Chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế sử dụng quỹ KCB BHYT có hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; có giải pháp quyết liệt để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Dùng đội hình hai, U19 Việt Nam vẫn dễ dàng đại thắng trước Brunei

(VnMedia) - Đúng như dự đoán, HLV Đinh Thế Nam tung ra sân đội hình hai trong trận đấu với U19 Brunei. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn quá mạnh so với đối thủ và dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 4-0.

Cổ phiếu bluechips kéo chỉ số Vn-Index giảm sâu gần 32 điểm

(VnMedia) – Chốt phiên làm việc hôm nay (6/7), các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm sâu. Trong đó, chỉ số Vn-Index để mất tới gần 32 điểm, còn HNX-Index giảm hơn 6 điểm.

Chưa có đơn vị nào của Việt Nam sở hữu bản quyền AFF Cup nữ 2022

(VnMedia) - Nhiều khả năng người hâm mộ Việt Nam sẽ không thể theo dõi sự và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam AFF Cup nữ năm nay.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo xin giảm nhẹ tội

(VnMedia) - Cựu Thứ trưởng Bộ y tế Trương Quốc Cường cùng 9 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, xin giảm nhẹ phần trách nhiệm bồi thường dân sự và xin miễn trách nhiệm dân sự. 

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, thúc đẩy phát triển Thủ đô

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.