Trưa 8/9: Hà Nội thêm 35 ca mắc mới, trong đó có 7 ca cộng đồng và 11 ca cách ly tại nhà

0
0

 - CDC Hà Nội trưa nay 8/9 cho biết có thêm 35 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong 6 giờ qua, bao gồm 7 ca tại cộng đồng; 3 ca tại khu vực phong tỏa 25 ca đã cách ly (trong đó 11 ca cách ly tại nhà).

Cụ thể:

Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ (6)

1. NTLH, Nữ, sinh năm 1974 – Cộng đồng

- Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

Ngày 07/9 bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc diện rộng. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia thực hiện).

2. NĐN, Nam, sinh năm 1987 – Cộng đồng

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Bệnh nhân được lấy theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

3. ĐTT, Nam, sinh năm 1963 – Cộng đồng

4. TTH, Nữ, sinh năm 1962 – Cộng đồng

5. ĐTH, Nam, sinh năm 1995 – Cộng đồng

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

3 Bệnh nhân cùng nhà, được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

6. PTP, Nữ, sinh năm 1951 – Cộng đồng

- Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm sàng lọc ho sốt (1)

1. HTP, Nữ, sinh năm 1990 – Cộng đồng

- Địa chỉ: Liên Ninh , Thanh Trì.

Bệnh nhân có đau rát họng, được lấy mẫu mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng (28)

1. UTT, Nữ, sinh năm 1969,

- Địa chỉ: Phương Mai, Đống Đa.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.H, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 7/9, được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

2. NBT, Nam, sinh năm 1980,

- Địa chỉ: Mai Dịch, Cầu Giấy.

Bệnh nhân là F1, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 7/9, được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

3. NVC, Nam, sinh năm 1953 – Cách ly tại nhà

4. NTL, Nữ, sinh năm 1981 – Cách ly tại nhà

5. NTM, Nữ, sinh năm 2006 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Tân Minh, Thường Tín.

3 bệnh nhân trên là F1 của bệnh nhân N.T.N, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

6. NKN, Nữ, sinh năm 2009,

7. NMQ, Nam, sinh năm 2006,

8. NMC, Nam, sinh năm 1978,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

3 bệnh nhân trên là F1 của bệnh nhân N.T.Đ, được chuyển cách ly tập trung đã được cách ly tập trung. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

9. LTHT, Nữ, sinh năm 1991,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.Q.T, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 5/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

10. MTH, Nữ, sinh năm 1954,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được đưa đi giãn dân, cách ly tại Thạch Thất từ ngày 02/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

11. TVN, Nam, sinh năm 1952,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.H, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 05/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

12. HHL, Nữ, sinh năm 1995,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.C, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

13. NTN, Nữ, sinh năm 2020 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.Đ.N. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

14. LTD, Nữ, sinh năm 1993 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.Đ.N. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

15. NĐQ, Nam, sinh năm 1989 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.Đ.N, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

16. PTT, Nữ, sinh năm 1959 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.Đ.N. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

17. TTD, Nữ, sinh năm 2019,

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) của bệnh nhân T.H.Y, được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 5/9. Ngày 7/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

18. NTM, Nữ, sinh năm 1953,

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

19. PUN, Nữ, sinh năm 2008,

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

20. PVQ, Nam, sinh năm 2004,

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

21. ĐMH, Nữ, sinh năm 1989,

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

22. NTQ, Nữ, sinh năm 1995 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

23. ĐKN, Nam, sinh năm 2020 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 (cháu) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

24. ĐMK, Nam, sinh năm 2021 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 (cháu) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

25. PĐK, Nam, sinh năm 2000,

- Địa chỉ: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.Đ.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

26. ĐGB, Nam, sinh năm 2006

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.Đ.P, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

27. PPN, Nam, sinh năm 2005,

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 (cháu) của bệnh nhân N.T.H, đã được cách ly cách ly tập trung. Ngày 7/9 được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (BV phụ sản Hà Nội thực hiện).

28. NCT, Nam, sinh năm 2005,

- Địa chỉ: Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân T.T.Y, được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/9 có ho sốt được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.658 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.080 ca.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Bộ Giao thông vận tải: Bỏ quy định “thẻ xanh” vaccine với hành khách

(VnMedia) - Dự thảo mới nhất về kế hoạch khôi phục vận tải của Bộ Giao thông vận tải đã bỏ quy định hành khách phải là người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc F0 khỏi bệnh.

Thêm 51 ca dương tính, Hà Nam tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học

(VnMedia) - UBND tỉnh Hà Nam vừa có văn bản về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bằng phương pháp xét nghiệm Real-Time PCR, địa phương đã phát hiện thêm nhiều chùm ca bệnh...

Hà Nội: Sáng 26/9 không ca mắc mới, 95,71% người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1

(VnMedia) - CDC Hà Nội sáng 26/9 cho biết không có thêm ca mắc mới COVID-19 nào ghi nhận trên địa bàn Thành phố trong đêm qua. Về tiêm vaccine, đến 18 giờ ngày 25/9, số mũi tiêm trong ngày 25/9 là 108.092 mũi, bao gồm 3.312 mũi 1; 104.780 mũi 2.

Mách bạn gói cước DIGI129 VinaPhone với ưu đãi “3 in 1” hấp dẫn

(VnMedia) - Khách hàng đăng ký gói cước DIGI129 VinaPhone nhận Combo ưu đãi 2GB/ngày, miễn phí 1050 phút thoại cho nội và ngoại mạng, đồng thời miễn phí dịch vụ truyền hình với 169 kênh.

Việt Nam tiếp nhận một khối lượng lớn vắc-xin phòng Covid-19 từ Cuba

(VnMedia) - Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận vắc-xin, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 được chuyển về Việt Nam cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước.​​​​​​​