Hà Nội: Hàng vạn người tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

21:47, 01/09/2019
|

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mỗi ngày có hàng vạn đồng bào, đồng chí, bè bạn quốc tế đến tham quan, học tập và tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân, du khách đến tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách đến tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách đến tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách đến tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách đến tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách đến tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Người dân, du khách tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

(theo TTXVN)