15 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2019

09:39, 12/02/2019
|

Brand Finance mới công bố xếp hạng những thương hiệu giá trị nhất thế giới, trong đó dẫn đầu 3 năm liền là hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon.

1. Amazon (Mỹ)  Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 187,90 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018:  +24,6% Xếp hạng năm 2018: số 1 Ảnh: Chicago Tribune.

1. Amazon (Mỹ)

 

Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 187,90 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: 

 +24,6% Xếp hạng năm 2018: số 1 Ảnh: Chicago Tribune.

 2. Apple (Mỹ) Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 153,63 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5% Xếp hạng năm 2018: số 2 Ảnh: iMore.

2. Apple (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 153,63 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5% Xếp hạng năm 2018: số 2 Ảnh: iMore.

 3. Google (Mỹ) Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 142,75 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +18,1% Xếp hạng năm 2018: số 3 Ảnh: Shutterstock.

3. Google (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 142,75 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +18,1% Xếp hạng năm 2018: số 3 Ảnh: Shutterstock.

4. Microsoft (Mỹ) Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 119,59 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +47,4% Xếp hạng năm 2018: số 6 Ảnh: Getty Images.

4. Microsoft (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 119,59 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +47,4% Xếp hạng năm 2018: số 6 Ảnh: Getty Images.

5. Samsung (Hàn Quốc) Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 91,28 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: -1,1% Xếp hạng năm 2018: số 4 Ảnh: Flickr.

5. Samsung (Hàn Quốc)

Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 91,28 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: -1,1% Xếp hạng năm 2018: số 4 Ảnh: Flickr.

6. AT&T (Mỹ) Lĩnh vực: Viễn thông Giá trị thương hiệu năm 2019: 87 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5,6% Xếp hạng năm 2018: số 5 Ảnh: Getty Images.

6. AT&T (Mỹ)

Lĩnh vực: Viễn thông 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 87 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5,6% Xếp hạng năm 2018: số 5 Ảnh: Getty Images.

7. Facebook (Mỹ) Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 83,2 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +8,7% Xếp hạng năm 2018: số 7 Ảnh: Facebook.

7. Facebook (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 83,2 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +8,7% Xếp hạng năm 2018: số 7 Ảnh: Facebook.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 8

8. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngân hàng 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 79,82 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +34,9% Xếp hạng năm 2018: số 10 Ảnh: SCMP.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 9

9. Verizon (Mỹ)

Lĩnh vực: Viễn thông 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 71,15 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +13,3% Xếp hạng năm 2018: số 8 Ảnh: Shutterstock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 10

10. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngân hàng 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 69,74 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +22,8% Xếp hạng năm 2018: số 11 Ảnh: China News.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 11

11. Walmart (Mỹ)

Lĩnh vực: Bán lẻ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 67,86 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +10,4% Xếp hạng năm 2018: số 9 Ảnh: iStock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 12

12. Huawei (Trung Quốc)

Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 62,27 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +63,7% Xếp hạng năm 2018: số 25 Ảnh: Xinhua.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 13

13. Mercedes-Benz (Đức)

Lĩnh vực: Ôtô 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 60,35 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +25,9% Xếp hạng năm 2018: số 13 Ảnh: Nikkei.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 14

14. Ping An (Trung Quốc)

Lĩnh vực: Bảo hiểm 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 57,62 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +76,7% Xếp hạng năm 2018: số 29 Ảnh: Getty Images.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 hinh anh 15

15. China Mobile (Trung Quốc)

Lĩnh vực: Viễn thông 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 55,67 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +4,6% Xếp hạng năm 2018: số 12 Ảnh: Flickr.

Theo Zing