Top 10 sự lựa chọn thay thế Hyundai Elantra

10:31, 21/10/2018
|
Chevrolet Cruze, Ford EcoSport, Kia Forte, Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, Toyota Corolla… là những sự lựa chọn đáng giá để thay thế Hyundai Elantra (giá khởi điểm 17.985 USD).
 
1. Chevrolet Cruze 2019 (giá khởi điểm: 18.870 USD).
1. Chevrolet Cruze 2019 (giá khởi điểm: 18.870 USD).
2. Ford EcoSport 2019 (giá khởi điểm: 19.995 USD).
2. Ford EcoSport 2019 (giá khởi điểm: 19.995 USD).
3. Kia Forte 2019 (giá khởi điểm: 17.690 USD).
3. Kia Forte 2019 (giá khởi điểm: 17.690 USD).
4. Volkswagen Jetta 2019 (giá khởi điểm: 19.395 USD).
4. Volkswagen Jetta 2019 (giá khởi điểm: 19.395 USD).
5. Nissan Sentra 2019 (giá khởi điểm: 17.790 USD).
5. Nissan Sentra 2019 (giá khởi điểm: 17.790 USD).
6. Toyota Corolla 2019 (giá khởi điểm: 19.620 USD).
6. Toyota Corolla 2019 (giá khởi điểm: 19.620 USD).
7. Subaru Impreza 2019 (giá khởi điểm: 19.480 USD).
7. Subaru Impreza 2019 (giá khởi điểm: 19.480 USD).
8. Kia Soul 2019 (giá khởi điểm: 17.430 USD).
8. Kia Soul 2019 (giá khởi điểm: 17.430 USD).
9. Mazda 3 2018 (giá khởi điểm: 18.990 USD).
9. Mazda 3 2018 (giá khởi điểm: 18.990 USD).
10. Honda Civic 2018 (giá khởi điểm: 20.345 USD).
10. Honda Civic 2018 (giá khởi điểm: 20.345 USD).


Theo Doanh nghiệp Việt Nam

 


Ý kiến bạn đọc