Hé lộ top 10 quốc gia xuất khẩu "thần chết" trên thế giới

15:50, 17/03/2018
|

Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, 10 quốc gia sau đây đang dẫn đầu danh sách những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2013-2017. Trong đó, Việt Nam là bạn hàng chủ chốt của 2 quốc gia trong danh sách này.

10. Hà Lan  Các khách hàng lớn của Hà Lan bao gồm: Jordan (chiếm 15% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Indonesia (15%) và Mỹ (11%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 2,1%.
10. Hà Lan Các khách hàng lớn của Hà Lan bao gồm: Jordan (chiếm 15% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Indonesia (15%) và Mỹ (11%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 2,1%.

Theo danviet.vn

9. Italy Các khách hàng lớn của Italy bao gồm: UAE (chiếm 12% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Thổ Nhĩ Kỳ (10%) và Algeria (9,9%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Italy chiếm 2,5%.
9. Italy Các khách hàng lớn của Italy bao gồm: UAE (chiếm 12% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Thổ Nhĩ Kỳ (10%) và Algeria (9,9%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Italy chiếm 2,5%.

 

8. Israel Các khách hàng lớn của Israel bao gồm: Ấn Độ (chiếm 49% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Azerbaijan (13%) và Việt Nam (6,3%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Israel chiếm 2,9%.
8. Israel Các khách hàng lớn của Israel bao gồm: Ấn Độ (chiếm 49% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Azerbaijan (13%) và Việt Nam (6,3%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Israel chiếm 2,9%.

 

7. Tây Ban Nha Các khách hàng lớn của Tây Ban Nha bao gồm: Australia (chiếm 34% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Thổ Nhĩ Kỳ (14%) và Ả Rập Saudi (8,3%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Tây Ban Nha chiếm 2,9%.
7. Tây Ban Nha Các khách hàng lớn của Tây Ban Nha bao gồm: Australia (chiếm 34% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Thổ Nhĩ Kỳ (14%) và Ả Rập Saudi (8,3%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Tây Ban Nha chiếm 2,9%.

 

6. Vương quốc Anh Các khách hàng lớn của Anh bao gồm: Ả Rập Saudi (chiếm 49% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Oman (14%) và Indonesia (9,9%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Anh chiếm 4,8%.
6. Vương quốc Anh Các khách hàng lớn của Anh bao gồm: Ả Rập Saudi (chiếm 49% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Oman (14%) và Indonesia (9,9%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Anh chiếm 4,8%.

 

5. Trung Quốc Trong giai đoạn 2013-2017, Trung Quốc đã bán vũ khí cho tổng cộng 48 quốc gia. Các khách hàng lớn của Bắc Kinh bao gồm: Pakistan (chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Bangladesh (19%) và Algeria (10%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 5,7%.
5. Trung Quốc Trong giai đoạn 2013-2017, Trung Quốc đã bán vũ khí cho tổng cộng 48 quốc gia. Các khách hàng lớn của Bắc Kinh bao gồm: Pakistan (chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Bangladesh (19%) và Algeria (10%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 5,7%.

 

4. Đức Các khách hàng lớn của Hà Lan bao gồm: Hàn Quốc (chiếm 14% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Hy Lạp (11%) và Israel (8,7%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 5,8%.
4. Đức Các khách hàng lớn của Hà Lan bao gồm: Hàn Quốc (chiếm 14% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Hy Lạp (11%) và Israel (8,7%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 5,8%.

 

3. Pháp Trong giai đoạn 2013-2017, Pháp đã bán vũ khí cho tổng cộng 81 quốc gia. Các khách hàng lớn của Paris bao gồm: Ai Cập (chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Trung Quốc (8,6%) và Ấn Độ (8,5%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 6,7%.
3. Pháp Trong giai đoạn 2013-2017, Pháp đã bán vũ khí cho tổng cộng 81 quốc gia. Các khách hàng lớn của Paris bao gồm: Ai Cập (chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Trung Quốc (8,6%) và Ấn Độ (8,5%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 6,7%.

 

2. Nga Trong giai đoạn 2013-2017, Nga đã bán vũ khí cho tổng cộng 47 quốc gia. Các khách hàng lớn của Moscow bao gồm: Ấn Độ (chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Trung Quốc (12%) và Việt Nam (10%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 7,1%.
2. Nga Trong giai đoạn 2013-2017, Nga đã bán vũ khí cho tổng cộng 47 quốc gia. Các khách hàng lớn của Moscow bao gồm: Ấn Độ (chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), Trung Quốc (12%) và Việt Nam (10%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 7,1%.

 

1.Mỹ Trong giai đoạn 2013-2017, Mỹ đã bán vũ khí cho ít nhất 98 quốc gia. Các khách hàng lớn của Washington bao gồm: Ả Rập Saudi (chiếm 18% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), UAE (7,4%) và Australia (6,7%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 7,1%.
1.Mỹ Trong giai đoạn 2013-2017, Mỹ đã bán vũ khí cho ít nhất 98 quốc gia. Các khách hàng lớn của Washington bao gồm: Ả Rập Saudi (chiếm 18% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí), UAE (7,4%) và Australia (6,7%). Trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Hà Lan chiếm 7,1%.

 


Ý kiến bạn đọc