Top 13 công việc lương cao nhất tại Mỹ

09:35, 13/01/2018
|

Dựa trên thống kê của Bộ Lao động Mỹ, trang Business Insider đưa ra danh sách những công việc được trả lương cao nhất tại nước này.

Bác sĩ gây mê Lương trung bình năm: 269.600 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%.
Bác sĩ gây mê Lương trung bình năm: 269.600 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%. 

Bác sĩ phẫu thuật răng - hàm - mặt Lương trung bình năm: 232.870 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%.
Bác sĩ phẫu thuật răng - hàm - mặt Lương trung bình năm: 232.870 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%. 

Bác sĩ phụ khoa Lương trung bình năm: 234.310 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,9%
Bác sĩ phụ khoa Lương trung bình năm: 234.310 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,9% 

Bác sĩ chỉnh hình răng Lương trung bình năm: 228.780 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,3%.
Bác sĩ chỉnh hình răng Lương trung bình năm: 228.780 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,3%. 

Bác sĩ đa khoa Lương trung bình năm: 201.840 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,9%.
Bác sĩ đa khoa Lương trung bình năm: 201.840 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,9%. 

Bác sĩ tâm thần Lương trung bình năm: 194.740 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 13,1%.
Bác sĩ tâm thần Lương trung bình năm: 194.740 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 13,1%.

Bác sĩ nhi khoa Lương trung bình năm: 168.990 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%.
Bác sĩ nhi khoa Lương trung bình năm: 168.990 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%. 

Bác sĩ nha khoa Lương trung bình năm: 159.770 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%.
Bác sĩ nha khoa Lương trung bình năm: 159.770 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%.

Y tá gây mê Lương trung bình năm: 160.279 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 16%.
Y tá gây mê Lương trung bình năm: 160.279 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 16%. 

Kỹ sư dầu khí Lương trung bình năm: 128.230 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,5%.
Kỹ sư dầu khí Lương trung bình năm: 128.230 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,5%.

Quản lý công nghệ thông tin (IT) Lương trung bình năm: 135.800 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 11,9%.
Quản lý công nghệ thông tin (IT) Lương trung bình năm: 135.800 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 11,9%. 

Quản lý marketing Lương trung bình năm: 131.180 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 10%.
Quản lý marketing Lương trung bình năm: 131.180 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 10%. 
Bác sĩ chuyên khoa chân Lương trung bình năm: 124.830 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 9,7%.
Bác sĩ chuyên khoa chân Lương trung bình năm: 124.830 USD Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 9,7%.

 

(theo Kien thức)


Ý kiến bạn đọc