Tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

0
0

 - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip tại cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương. Các tầng lớp nhân dân và người lao động ngày càng nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích, ý nghĩa thiết thực đem lại của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Với quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, thời gian qua, song song với nỗ lực mở rộng lưới an sinh để ngày càng có nhiều người dân được đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe từ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã không ngừng hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với tăng chất lượng phục vụ và chỉ số hài lòng của người dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công tác chuyển đổi số, trọng tâm là Đề án số 06 của Chính phủ đã được triển khai quyết liệt ở lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đem lại nhiều lợi ích, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, hưởng ứng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan được Chính phủ giao chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Nghị định số 43/2021/NĐ-CP.

Từ nền tảng công nghệ thông tin đã có, cơ quan này đã ưu tiên tập trung làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; chủ động, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ trên môi trường số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành nói riêng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Thực hiện Đề án 06, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay từ khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức.

Đến nay, Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 96,8 triệu thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có 86,9 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97,8% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Việc đồng bộ, xác thực thông tin định danh của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa 2 Cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư và bảo hiểm), nâng cao tính chính xác của thông tin, dữ liệu, là tiền đề quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt, nhằm giúp người tham gia, thụ hưởng thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng và thuận tiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với ngành Công an, Y tế từ sớm, từ xa để triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ cơ sở khám, chữa bệnh, phối hợp triển khai sổ sức khỏe điện tử; ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip tại cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và bộ phận "Một cửa" của cơ quan Bảo hiểm xã hội; triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Phục vụ người dân hiệu quả, thiết thực

Công tác chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ nói riêng đã tạo ra nhiều bước ngoặt, mang lại lợi ích to lớn, thiết thực không chỉ đối với người dân, doanh nghiệp mà còn cả với các cơ quan quản lý Nhà nước ở lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phòng chống, kịp thời phát hiện và xử lý gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip tại cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và Bộ phận "Một cửa" của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Với việc triển khai này, không chỉ giúp đơn giản hóa giấy tờ, mà còn giúp giảm thời gian làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trước đây làm thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có thể mất 10 phút đến vài tiếng đồng hồ, song nay chỉ cần xác thực tại máy với quãng thời gian chỉ 6-15 giây/bệnh nhân); giảm số lượng nhân viên y tế phải trực tại bộ phận tiếp đón; khắc phục tình trạng mượn thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài các lợi ích tương tự như trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội đảm bảo xác thực được thẻ căn cước công dân thật/giả, xác thực danh tính của người dân khi đến nộp và giải quyết hồ sơ (nhất là các hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần có số tiền chi trả tương đối lớn...); phát hiện kịp thời và hạn chế tình trạng gian lận, giả mạo giấy tờ tùy thân để trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, giúp nâng cao tính chính xác và năng lực quản lý dựa trên dữ liệu; tạo điều kiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên môi trường điện tử; hạn chế gian lận, trục lợi...

Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.Cùng sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối kỹ thuật, triển khai sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số (triển khai từ tháng 10/2023).

Theo thống kê, đến nay đã có hơn 10 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID (trung bình mỗi tháng khoảng 1,3 triệu lượt). Việc triển khai này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

Đồng thời, thể hiện sự sẵn sàng của ngành cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7 tới đây theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ đã tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng quỹ, phòng chống gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đem lại các lợi ích, tiện ích tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp./.


Ý kiến bạn đọc


Người phụ nữ Hà Nội bị lừa 24 tỷ đồng khi đầu tư “sàn vàng online”

(VnMedia) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội mới đây đã tiếp nhận đơn của chị T về việc bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online.

Các quy tắc AI mới của EU châm ngòi cho cuộc chiến về tính minh bạch dữ liệu

(VnMedia) - Một bộ luật mới quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ở Liên minh châu Âu sẽ buộc các công ty phải minh bạch hơn về dữ liệu được sử dụng để đào tạo các hệ thống của họ, buộc họ phải công khai một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của ngành.

Xem trọn vẹn vòng Chung kết Euro 2024 trên dịch vụ MyTV đa nền tảng của VNPT

(VnMedia) - Kỳ UEFA EURO 2024 sắp khởi tranh tại Đức với những đội tuyển bóng đá mạnh nhất lục địa già. Người hâm mộ tại Việt Nam có thể xem trọn vẹn sự kiện bóng đá sôi động nhất mùa hè này trên hệ thống dịch vụ MyTV của tập đoàn VNPT.

Giá vàng thế giới giảm sâu, trong nước đứng im

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (14/6), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ giảm sâu gần 19 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức giá được niêm yết trước đó.

Lỗ hổng zero-day ảnh hưởng đến các thiết bị Pixel đã bị khai thác trong thực tế

(VnMedia) - Google đã phát hành bản vá cho 50 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến các thiết bị Pixel của mình và cảnh báo rằng một trong số đó đã bị khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích dưới dạng zero-day.