Hà Nội cần đạt chỉ số SIPAS từ 90% trở lên

0
0

 - Hà Nội tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành tiêu chí: “Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quản lý (chỉ số SIPAS) đạt từ 90% trở lên”.

Ngày 2/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện chương trình quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2021 đến quý I/2024 là 75.755,8 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2024, ngân sách Thành phố còn ủy thác cho Ngân hàng chính sách 800 tỷ đồng để hỗ trợ cho vay thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy.

Về huyện NTM, Thành phố có 18/18 huyện, thị xã (100%) đạt chuẩn NTM. Phấn đấu trong tháng 5/2024, có 4 huyện đạt chuẩn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Về xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu, Thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 172 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt mục tiêu Chương trình 04-CTr/TU đến năm 2025) và 65 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (còn thiếu 15 xã so với mục tiêu Chương trình 04-CTr/TU đến năm 2025).

Hiện nay, Đoàn thẩm định NTM Thành phố đã tiến hành thẩm định thêm 10 xã NTM nâng cao và 3 xã NTM kiểu mẫu đủ điều kiện trình UBND Thành phố công nhận. Năm 2024, các huyện, thị xã đăng ký công nhận 46 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng thêm 6 xã so kế hoạch Thành phố giao và 39 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng thêm 4 xã so kế hoạch Thành phố giao). Đối với chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu, Thành phố còn thiếu 12 xã để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025.

 

Đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từ năm 2021 đến nay, Thành phố đánh giá được 1.657 sản phẩm OCOP (đạt 82,9%) và còn thiếu 343 sản phẩm để đạt mục tiêu 2.000 sản phẩm. Năm 2024, các quận, huyện, thị xã đăng ký đánh giá, phân hạng 510 sản phẩm. Như vậy, dự kiến đến hết năm 2024, số lượng sản phẩm OCOP sẽ vượt mục tiêu Chương trình đề ra trước 1 năm. Lũy kế từ 2019 đến nay, thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng được 2.711 sản phẩm (bằng 89% so với mục tiêu giai đoạn đến hết năm 2025 là 3.054 sản phẩm).

Về phát triển ngành nghề và kinh tế nông thôn, hết năm 2023, Thành phố có 327 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc địa bàn 24 quận, huyện, thị xã. Trong đó, có 278 làng được công nhận danh hiệu làng nghề và 59 làng được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống với 6/7 nhóm nghề. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã tổ chức khởi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật 4 Cụm Công nghiệp và nâng tổng số Cụm Công nghiệp đã được động thổ, khởi công lên 24/43 Cụm.

Về nâng cao đời sống nông dân, tính chung quý I/2024, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho hơn 45,6 nghìn lao động (đạt 27,6% kế hoạch năm) và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong quý I/2024, Thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.000 người với số tiền hỗ trợ 450,4 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 11,3 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 181 người với số tiền hơn 735 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,06%, trong đó, có 6 huyện không còn hộ nghèo (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Thanh Trì). Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay, có 8 quận thuộc Thành phố đã hỗ trợ các huyện xây dựng NTM với tổng kinh phí 830,8 tỷ đồng…

Chỉ số hài lòng đốivới sự phục vụ của cơ quan hành chính phải đạt từ 90% trở lên

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, để hoàn thành mục tiêu năm 2024 thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có thêm ít nhất 04 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố và 04 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức tham mưu UBND Thành phố, phấn đấu trong tháng 5/2024, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng 46 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 39 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh: "Không chạy theo thành tích, phải nêu cao trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ chính trị”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành tiêu chí: “Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quản lý (chỉ số SIPAS) đạt từ 90% trở lên”.

Về phát triển kinh tế nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tập trung chăm sóc cây con vụ Xuân 2024, không để xảy ra dịch bệnh trong đàn gia súc, gia cầm. Sở NN&PTNT tham mưu cho Thành phố và hỗ trợ cho nông dân các huyện ngoại thành, các xã, thị trấn triển khai nội dung này.

 Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hiện nay, đã có 3.054 xã, phấn đấu hết năm 2024, đạt được tiêu chí mỗi xã 1 sản phẩm, đề nghị các huyện cùng phối hợp với các sở rà soát lại các cơ chế, chính sách để tập trung triển khai trong quý I và quý II/2024.

 Về hoạt động của các hợp tác xã và kinh tế tập thể, đề nghị các sở, ngành liên quan đánh giá lại và có đề xuất liên quan đến mô hình kinh tế tập thể.

 Về phát triển ngành nghề trong khu vực nông thôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tiếp tục triển khai các chương trình, đồng thời, đánh giá lại quy mô đầu tư hạ tầng và phát triển các làng nghề để phát huy được 327 làng nghề và các làng nghề truyền thống của Thành phố.

 Đối với nội dung nâng cao đời sống của nông dân, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, cùng với hỗ trợ giải quyết việc làm, cần hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng chính sách, các quỹ đoàn thể để hỗ trợ cho người dân để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Có đánh giá sát hơn mức thu nhập thực tế của người dân.

 “Về lĩnh vực đầu tư, tất cả những nội dung liên quan đến quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã được thông qua phải thực hiện nghiêm túc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Vai trò, sứ mệnh mới của truyền thông trong ASEAN

(VnMedia) - Trọng tâm hợp tác ASEAN về thông tin bao gồm các lĩnh vực cụ thể: Tin giả, Tin sai, Tin xấu - độc; Truyền thông về ASEAN và Tăng cường "Bản sắc ASEAN".

Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. 

Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.