Những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần qua

0
0

 - Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; Tổ chức ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, phục vụ công tác công an trong tình hình mới; Tăng cường công tác phối hợp trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần qua.

Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại 

hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).
hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, chúc mừng những tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu và phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận niềm tin yêu sâu sắc của Nhân dân, của Đảng đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân. Bên cạnh những chiến công, thành tích đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình, tích cực đổi mới tư duy, hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp; khắc phục những mặt còn hạn chế, thực hiện tốt 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thủ tướng đã gợi mở; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tại Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh: Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống sâu rộng trong toàn lực lượng với nhiều hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa. Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu, phát huy thành tích, kết quả đạt được và truyền thống vẻ vang hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tổ chức bảo quản, bảo vệ, gìn giữ và phát huy tốt các công trình, tác phẩm nghệ thuật, giá trị của các hoạt động kỷ niệm, làm sao để những hình tượng nghệ thuật, những công trình, tượng đài phải thật sự trở thành biểu tượng, đi vào lòng công chúng và nhân dân…

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong CAND

Sáng ngày 18/7, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022 trong CAND, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nơi đã được thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tiếp tục rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy, biên chế; rà soát đánh giá năng lực nhân sự, bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

Chú trọng công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Chiều 20/7, Bộ Công an làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, sau khi nghe các thành viên của Đoàn kiểm tra đánh giá toàn diện, khách quan về những kết quả đã đạt được trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an, đồng thời chỉ ra một số vấn đề liên quan nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thực tiễn;

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, đề án, dự án nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra cả trước mắt và lâu dài về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), có 53 chức danh trong CAND có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Hiện có 66 Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong CAND trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp thu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Đoàn kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực, địa bàn đơn vị quản lý...

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, phục vụ công tác công an trong tình hình mới

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị.

Sáng ngày 19/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 26 ngày 13/4/2015 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác công an trong tình hình mới (Nghị quyết số 26). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Trụ sở Bộ Công an đến các điểm cầu truyền hình của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân phải thật sự quyết liệt, mạnh mẽ trong đổi mới tư duy, hành động về toàn diện các mặt công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong lực lượng CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đảm bảo hiệu quả.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm lớn trong phạm vi toàn ngành, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ tới Công an cơ sở, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, hành chính công, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Đồng thời hình thành một mạng viễn thông dùng riêng của lực lượng Công an, đảm bảo an toàn, bí mật, đồng thời là kênh duy trì liên lạc dự phòng của Trung ương trong điều kiện bất ngờ… 

Tăng cường công tác phối hợp trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Chiều 18/7/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và thống nhất nội dung luân phiên chủ trì tổ chức kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương tham mưu bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý cần thiết cho công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo nguyên tắc “lấy nạn nhân làm trung tâm”, nhất là trong quá trình tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Sắp diễn ra Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2024

(VnMedia) - Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2024 sẽ được diễn ra trong 02 ngày 28-29/05/2024 tại Hà Nội.

Sửa Luật Lưu trữ: Cần quy định chi tiết quyền tiếp cận nguồn tài liệu lưu trữ điện tử

(VnMedia) - Đại biểu Trần Thị Thu Đông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho rằng, Luật Lưu trữ cần quy định chi tiết về quyền tiếp cận nguồn tài liệu lưu trữ điện tử dựa trên tính chất thông tin trong tài liệu và mục đích của người tiếp cận…

Giá vàng nhẫn tròn trơn SJC đảo chiều giảm, xuống dưới 77 triệu đồng/lượng

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (25/5 - theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng nhẹ hơn 2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn SJC đang giữ ở mức trên 76 triệu đồng/lượng khi chốt phiên làm việc cuối ngày hôm qua (24/5).

Phòng ngừa gian lận mùa thi bằng thiết bị công nghệ cao

(VnMedia) - Phòng ngừa gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao là quan tâm đặc biệt của ngành GD và các địa phương trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Hà Nội

(VnMedia) - Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn...