Gợi ý đáp án các mã đề môn TOÁN thi tốt nghiệp THPT quốc gia

0
0

 - Chiều 7/7, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn TOÁN tốt nghiệp THPT quốc gia 2022. Dưới đây là gợi ý đáp án của 7 mã đề do các giáo viên tổ Toán, Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện.

                       

Mã đề

102

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

D

 

11

C

 

21

D

 

31

A

 

41

A

2

B

 

12

C

 

22

B

 

32

D

 

42

D

3

B

 

13

B

 

23

C

 

33

C

 

43

A

4

A

 

14

B

 

24

C

 

34

C

 

44

C

5

D

 

15

B

 

25

C

 

35

D

 

45

B

6

D

 

16

A

 

26

B

 

36

D

 

46

A

7

D

 

17

C

 

27

C

 

37

A

 

47

A

8

A

 

18

A

 

28

A

 

38

D

 

48

D

9

B

 

19

B

 

29

C

 

39

C

 

49

A

10

D

 

20

B

 

30

B

 

40

B

 

50

D

 

                       

Mã đề

104

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

   

11

C

 

21

D

 

31

D

 

41

C

2

C

 

12

D

 

22

D

 

32

D

 

42

A

3

B

 

13

A

 

23

A

 

33

D

 

43

C

4

B

 

14

D

 

24

A

 

34

A

 

44

C

5

B

 

15

C

 

25

C

 

35

D

 

45

A

6

D

 

16

A

 

26

D

 

36

A

 

46

A

7

B

 

17

A

 

27

C

 

37

C

 

47

C

8

C

 

18

D

 

28

C

 

38

C

 

48

A

9

B

 

19

D

 

29

A

 

39

D

 

49

C

10

D

 

20

C

 

30

A

 

40

D

 

50

C

 

                       

Mã đề

112

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

D

 

11

B

 

21

C

 

31

C

 

41

C

2

A

 

12

D

 

22

A

 

32

C

 

42

B

3

A

 

13

D

 

23

B

 

33

D

 

43

B

4

C

 

14

A

 

24

D

 

34