Nắng nóng gay gắt vào tháng 8-9, mùa đông rét hơn trung bình nhiều năm

0
0

 - Khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình tháng 7/2022 ở mức xấp xỉ TBNN, tháng 8-9/2022 lại ở mức cao hơn TBNN; từ tháng 10-12/2022 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN; ngoài ra, đề phòng xảy ra bão dồn dập trong các tháng cuối năm.

thời tiết
 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 04-06 cơn, ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ (TBNN một năm khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ 05-07 cơn). Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp, dồn dập trong các tháng cuối năm 2022.

Trong các tháng mùa mưa (từ tháng 7-9/2022), lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN. Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 7-9/2022, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với TBNN. Từ khoảng tháng 10-11/2022, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Về nhiệt độ và nắng nóng, dự báo, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình tháng 7/2022 ở mức xấp xỉ TBNN, tháng 8-9/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; từ tháng 10-12/2022 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0,5 độ C.

Ở khu vực Trung Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 7/2022 ở mức xấp xỉ TBNN, tháng 8-9/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; từ tháng 10-12/2022 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0,5 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 7-9/2022  nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C, tháng 10-12/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ TBNN.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 7/2022 ở mức xấp xỉ TBNN, tháng 8-9/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C. Đề phòng trong tháng 7/2022 có thể xuất hiện giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo xác suất 70-80% khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021; Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, dự báo, trong tháng 7/2022 tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 10-20% với xác suất khoảng  60-70%; Trong tháng 8-9/2022, TLM tại Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 5-10% với xác suất khoảng 60%; Tháng 10, TLM ở Bắc Bộ ở mức cao hơn TBNN từ 10-25% với xác suất khoảng 60%, riêng khu vực Tây Bắc có lượng mưa thấp hơn so với TBNN từ 5-15% với xác suất 65%. Các tháng 11-12/2022, TLM tại Bắc Bộ ở mức thấp hơn so với TBNN với xác suất khoảng 60-70%.

Tại khu vực Trung Bộ, dự báo, tháng 7/2022, TLM phổ biến thấp hơn TBNN từ 5-15% với xác suất khoảng 60%; tháng 8-9/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN với xác suất khoảng 60%, riêng khu vực Thanh Hóa-Quảng Bình thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 60%.

Tháng 10/2022, TLM ở Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 70% với xác suất khoảng 70-90%.

Tháng 11/2022, tại Bắc Trung Bộ TLM phổ biến thấp hơn 10-25% với xác suất khoảng 60%, riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, TLM phổ biến cao hơn từ 15-35%, có nơi trên 40% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 70-90%.

Tháng 12/2022, TLM Trung Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 10-30%, riêng Bắc Trung Bộ thấp hơn TBNN từ 10-20% với xác suất khoảng 60-80%.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo, tháng 7-8/2022, TLM phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN với xác suất khoảng 60-70%; tháng 9 TLM xấp xỉ TBNN với xác suất khoảng 60%.

Tháng 10-11/2022, TLM tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 30-60%, trong đó tháng 10 có nơi cao hơn trên 70%, tại Nam Bộ TLM cao hơn từ 10-20% so với TBNN với xác suất khoảng 60-70%.

Tháng 12/2022, TLM phổ biến cao hơn khoảng 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 60-70%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, tại Bắc Bộ, mùa mưa lũ năm 2022 xuất hiện sớm hơn năm 2021, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối thuộc lưu vực sông khu vực sông Hồng phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, cao hơn năm 2021; Đỉnh lũ năm đến các hồ chứa trên lưu vực sông Đà, sông Gâm và sông Chảy phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, cao hơn năm 2021. Đỉnh lũ năm trên các lưu vực sông có khả năng xuất hiện đúng thời kỳ TBNN, cuối tháng 7 đến giữa tháng 8.

Lượng dòng chảy từ tháng 7-8/2022 trên các sông suối và hồ chứa như sau: trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so TBNN từ 5-15%; trên sông Chảy, dòng chảy đến hồ Thác Bà lớn hơn TBNN từ 5-10%; trên sông Gâm, dòng chảy đến hồ Tuyên Quang lớn hơn so với TBNN khoảng 15-25%; riêng sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10-20%.

Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông Bắc Bộ phổ biến ở thiếu hụt từ 15-20% so với TBNN, riêng trên sông Đà ở mức xấp xỉ TBNN.

Ở Trung Bộ, Tây Nguyên, trong tháng 7,8/2022, ở thượng nguồn các sông khu vực Bắc Trung Bộ, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện 01-02 đợt lũ, đỉnh lũ trên một số sông suối có khả năng lên trên BĐ2; mực nước các sông khác ở Trung Bộ có dao động. Từ tháng 9 đến tháng 12/2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 02-03 đợt lũ lớn.

Đỉnh lũ năm 2022, tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức cao hơn TBNN từ 10-30%; các sông ở Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-55%.

Tại Nam Bộ, dự báo, từ tháng 7 đến tháng 11/2022, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1 và trên BĐ1, đỉnh lũ năm khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2-0,4m.

Tháng 12/2022, mực nước trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo xu thế xuống dần.

Cũng theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10 đến tháng 12/2022, tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện 06 đợt triều triều cường: Đợt 1 từ ngày 08-11/10, Đợt 2 từ ngày 26-31/10, Đợt 3 từ ngày 06-12/11, Đợt 4 từ ngày 23-29/11, Đợt 5 từ ngày 07-11/12 và Đợt 6 từ ngày 21-29/12.

Riêng 03 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng 10, 11 và 12 (Đợt 2, 4 và 6) độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tầu vượt ngưỡng 4,0m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian triều cường trùng với kỳ gió chướng có cường độ mạnh. 

Tại ven biển Tây Nam Bộ, khoảng tháng 8-10/2022 cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh (xác xuất 70%).

Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc


Công an Hà Nội bắt tạm giam bị can Nguyễn Lân Thắng

(VnMedia) - Ông Nguyễn Lân Thắng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội bắt tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Kiến nghị Bộ Chính trị quan tâm đến chức danh Chủ tịch Hà Nội

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị HĐND, UBND TP tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND TP.

Trang bị tàu bay cho Cảnh sát cơ động để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia

(VnMedia) - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Quốc Hùng cho biết, việc trang bị tàu bay cho Cảnh sát cơ động để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết các tình huống khẩn cấp trong cứu nạn cứu hộ, thiên tai, tai nạn…

Ukraine thừa nhận không có khả năng gia nhập NATO sớm

(VnMedia) - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba vừa lên tiếng thừa nhận ông không nhìn thấy khả năng NATO thay đổi lập trường trong việc Kiev gia nhập liên minh NATO trong tương lai gần.

EVN nói gì về sự cố nhiều nơi mất điện đột ngột giữa cao điểm nắng nóng?

(VnMedia) - Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào lúc 13h00 ngày 04/7/2022, hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện tượng dao động điện áp dẫn tới ảnh hưởng cung cấp điện của một số khách hàng ở phía Bắc.