UBTV Quốc hội không đồng ý lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) như Chính phủ trình

0
0

 - Chính phủ tiếp tục đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau Hội nghị Trung ương 5, tuy nhiên, UBTVQH chỉ đồng ý cho lùi 1 kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 do đây là dự án Luật rất cấp thiết và đã lùi nhiều lần…

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng 16/4, UBTVQH cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình bày Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2023.

Tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến trình Quốc hội thông qua 09 dự án, là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Cùng với đó, trình Quốc hội cho ý kiến 04 dự án: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phát triển công nghiệp.

Cũng theo Tờ trình, tại Kỳ họp thứ 6, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 04 dự án đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5; Đồng thời trình cho ý kiến 02 dự án là Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022, Chính phủ đề nghị điều chỉnh 15 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết (trong đó tại kỳ họp thứ 3 đề nghị đổi tên 01 dự án, bổ sung 04 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết, lùi thời gian trình 01 dự án; tại kỳ họp thứ 4 đề nghị bổ sung 09 dự án).

Tại Kỳ họp thứ 3, đề nghị bổ sung vào Chương trình 03 dự án, dự thảo để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 01 kỳ họp, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến 03 dự án, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, ATGTĐB; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật.

Tại Kỳ họp thứ 4, đề nghị bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp.

Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 08 dự án, gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long  trình bày Tờ trình của Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến của UBTVQH chưa xem xét việc bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2022 để tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Về đề nghị bổ sung 03 dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, ATGTĐB và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đây là 03 dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), tuy nhiên, chưa được Quốc hội xem xét, thông qua. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ĐBQH tại Kỳ họp thứ 10 và chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Về đề nghị lùi thời điểm trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đây là dự án Luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào Chương trình từ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019), sau đó phải điều chỉnh nhiều lần, lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ tư.

“Lý do của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW không phải là vấn đề mới, khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào Chương trình cũng đã cân nhắc vấn đề này. Do đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị chỉ nên lùi 01 kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp như Quốc hội đã quyết định.” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nói.

Đối với dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để sớm trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình năm 2022-2023.

Về dự kiến Chương trình năm 2023, Ủy ban Pháp luật và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ, tuy nhiên, đối với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng nên đưa vào Chương trình trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Cơ bản đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với việc chưa bổ sung vào chương trình năm 2022 dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi). Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng chỉ  lùi lại một kỳ họp. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị gấp rút nghiên cứu thêm về việc sửa đổi, bổ sung  Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đấu giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng nhấn mạnh, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nội dung được nhiều ĐBQH quan tâm. Qua giám sát các quy định pháp luật về quy hoạch cũng cho thấy khá nhiều vướng mắc về Luật Đất đai. Do đó, cần phải phấn đấu để sớm đưa Luật Đất đai vào chương trình. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thiện dự án luật này.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đối với đề nghị bổ sung dự án Luật Đường bộ, dự án Luật Trật tự, ATGTĐB, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ trật tự, an ninh ở cơ sở, nếu chuẩn bị kịp sẽ trình các cơ quan thẩm tra và trình UBTVQH xem xét, bố trí vào phiên họp tháng 5 của Thường vụ Quốc hội để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5.

UBTVQH đồng ý trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình một kỳ họp dự án Luật Phòng, chống rửa tiền. Nhất trí trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 các dự án:  Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

UBTVQH nhất trí lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) một kỳ họp, từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và xem xét vào kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6.

Chưa bổ sung dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào chương trình năm 2022.

Về dự kiến chương trình 2023, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp 6 đối với 4 dự án luật, trong đó Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và 3 dự án là Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đối với kỳ họp thứ 6, trình 2 dự án luật, gồm Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc