Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án điều hòa vốn phục hồi Kinh tế - Xã hội

0
0

 - Ủy ban Thường vụ quốc hội hôm nay (25/4) sẽ cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 - phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 10, đầu giờ sáng hôm nay (25/4), Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Tại phiên họp, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về báo cáo này.

Phần sau của phiên họp, Ủy ban Thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 (phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) nếu Chính phủ kịp trình.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc