Hà Nội: Thành lập “siêu” Ban quản lý dự án với hơn 200 biên chế

0
0

 - Hà Nội vừa thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP, với biên chế giao cho Ban Quản lý dự án năm 2022 là 203, gồm 183 viên chức và 20 chỉ tiêu lao động hợp đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định 1273/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý dự án này được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về cơ cấu, Ban Quản lý dự án có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Theo Quyết định, cho phép Ban Quản lý dự án được tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc Ban, cấp phó người đứng đầu các phòng, đơn vị hiện có và phải thực hiện sắp xếp, bố trí lại số cấp phó để bảo đảm đúng quy định trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày hợp nhất.

Biên chế giao cho Ban Quản lý dự án năm 2022 là 203 biên chế, gồm 183 viên chức và 20 chỉ tiêu lao động hợp đồng.

Về chức năng, Ban Quản lý dự án là chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm lập kế hoạch dự án; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ thực hiện dự án như: Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có, thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát quá trình thực hiện, giải ngân, thanh toán theo hợp đồng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành...

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc