Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ cấp Sở

0
0

 - Sáng 22/4, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm chức vụ quản lý. 

Theo đó, UBND thành phố quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Xuân Nga, Chánh văn phòng Sở Tư pháp giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Điều động ông Lê Hoàng Phúc, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) thành phố đến nhận công tác tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng và bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Các quyết định nhân sự của UBND thành phố có thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm

 

PV

Ý kiến bạn đọc