08 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum

0
0

 - Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trong ngày 15/4 đã xảy ra liên tiếp 07 trận động đất tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Tiếp đó, sáng sớm ngày 16/4, lại có thêm 1 trận động đất mới xảy ra tại khu vực này.

động đất
Bản đồ tâm chấn vụ động đất xảy ra lúc 06h21'02'' ngày 16/4/2022

Cụ thể:

- Trận 1: Vào hồi  00h43’21’’ có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.849  độ Vĩ Bắc, 108.238  độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

- Trận 2: Vào hồi 01h39’03’’ có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.848  độ Vĩ Bắc, 108.241  độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

- Trận 3: Vào hồi 02h55’48’’ có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.821  độ Vĩ Bắc, 108.217  độ KĐông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

- Trận 4: Vào hồi 20h00’24’’ có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.873  độ Vĩ Bắc, 108.217  độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

- Trận 5: Vào hồi 20h34’59’’ có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.822  độ Vĩ Bắc, 108.222  độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

- Đặc biệt Trận 6: Vào hồi 20h47’57’’ có cường độ lớn nhất 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.825  độ Vĩ Bắc, 108.282  độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

- Trận 7: Vào hồi 21h35’08’’ có độ lớn  2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.829  độ Vĩ Bắc, 108.261  độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

- Trận 8: Vào hồi 06h21'02'' ngày 16/4/2022, một trận động đất có độ lớn 3.3  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.856  độ vĩ Bắc, 108.230  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.5  km. 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc