Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ là một khóa tu im lặng trong 7 ngày

0
0

 - Theo di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tang lễ của Thiền sư sẽ được tổ chức trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thông báo từ Tổ đình Từ Hiếu cho biết, theo Di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 8g00 ngày mai 23/1; 7g00 ngày 29/1 sẽ cử hành lễ trà-tỳ.

"Quý Thầy tại tổ đình Từ Hiếu và Tăng thân Làng Mai sẽ sắp xếp tang lễ theo nghi thức tâm tang và kính xin chư đồng hộ niệm cho các lễ nhập kim quan, lễ trà-tỳ”, thông báo viết.

 

 

Điều đặc biệt, tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng.

“Trong suốt thời gian đó, kính xin quý vị đến thăm viếng cùng thực tập với chúng tôi - tâm niệm cúng dường - để cho toàn bộ lễ tâm tang được diễn ra trong im lặng, và nhẹ nhàng” - Thông báo từ Tổ đình Từ Hiếu nêu rõ.

Sau lễ Trà tỳ, Xá lợi sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các Trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp.

Tang lễ của Thiền sư cũng không nhận vòng hoa, trướng liễn.

Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc