Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ làm lãnh đạo cấp huyện, cấp xã

0
0

Một trong những điểm nổi bật trong công tác cán bộ của Hải Phòng là nâng cao chất lượng cán bộ trẻ, đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận huyện và xã phường.

 

Năm 2021, song song với việc tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thành ủy Hải Phòng đã triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo nhiều dấu ấn mới quan trọng, mang tính tiên phong, mở đường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trao đổi với phóng viên VOV, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, năm 2021, việc triển khai thực hiện công tác cán bộ đã đảm bảo dân chủ và được sự đồng thuận rất cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PV: Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ông có thể khái quát những chủ trương giải pháp trọng tâm của Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ trong năm qua.

Ông Đỗ Mạnh Hiến: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra, được Thành ủy tập trung chỉ đạo và có những kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2021.

Trước tiên, Thành ủy đã chỉ đạo, rà soát tổng thể cơ cấu, số lượng, chất lượng đối với 2.600 cán bộ của thành phố và quận, huyện làm cơ sở đánh giá đội ngũ cán bộ diện Thành ủy quản lý, đề ra những nguyên tắc cơ bản trong sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương.

Thành ủy cũng đã tiến hành rà soát, bổ sung và thay thế các quy định, quy chế, hướng dẫn mới của Thành ủy trên cơ sở cụ thể hóa các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, từ đó từng bước khắc phục những hạn chế như thiếu hụt về đội ngũ kế cận, tỷ lệ cán bộ nữ còn hạn chế, ít có sự luân chuyển giữa cán bộ các quận, huyện, sở ngành hay giữa các cơ quan địa phương, chính quyền, đoàn thể. Chúng tôi đã tiến hành tăng cường cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực cho các quận huyện trọng điểm, địa bàn khó khăn, phức tạp, kịp thời kiện toàn, bổ sung các vị trí còn thiếu khuyết, đồng thời thay thế điều động những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong năm vừa qua, đã tiến hành kiện toàn, luân chuyển điều động nhiều cán bộ, đảm bảo đúng quy định, đã lựa chọn được những cán bộ có phẩm chất, uy tín, năng lực cống hiến cho thành phố và sau sắp xếp được sự đồng thuận rất cao của dư luận cũng như cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động tìm kiếm, lựa chọn cán bộ vừa có phẩm chất, vừa có năng lực, kinh nghiệm công tác từ nguồn cán bộ của các bộ, ngành trung ương để tăng cường tham gia bộ máy chính trị của thành phố, giữ các chức vụ lãnh đạo của UBND thành phố và các sở ngành.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác cán bộ năm 2021 là chúng tôi đã ban hành Kết luận 09 để tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, xã và sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ đối với các địa phương, cơ quan trong toàn Đảng bộ, mục tiêu là để nâng cao chất lượng cán bộ trẻ, đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận huyện và xã phường. Đây là bước quan trọng để từng bước thành phố chuẩn bị cán bộ được đào tạo bài bản, không chỉ cho nhiệm kỳ này mà cho cả những nhiệm kỳ tiếp theo.

PV: Nếu công tác tổ chức xây dựng Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Vậy những kết quả đạt được trong công tác cán bộ, nhất là trong triển khai Kết luận số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có ý nghĩa thế nào, thưa ông?

Ông Đỗ Mạnh Hiến: Trong năm 2021, việc triển khai thực hiện công tác cán bộ đã đảm bảo dân chủ và được sự đồng thuận rất cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đã giới thiệu ứng cử, luân chuyển, bổ nhiệm đảm bảo đúng quy định của Trung ương và các quy chế, quy định của Thành ủy. Thông qua số lượng cán bộ vừa được luân chuyển, chỉ định, điều động, bổ nhiệm, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đến thời điểm này có thể khẳng định, các cán bộ được bố trí đều hoàn thành rất tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi công tác đánh giá cao.

Chúng tôi khẳng định đây sẽ là hướng mà Thành ủy tiếp tục chỉ đạo để rút kinh nghiệm và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Đổi mới, nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ cần có những giải pháp cả trước mắt và lâu dài, không chỉ ở nhiệm kỳ 2020-2025 mà cả ở những nhiệm kỳ tiếp theo. Vậy những giải pháp trọng tâm nào trong công tác cán bộ sẽ được Hải Phòng triển khai trong thời gian tới?

Ông Đỗ Mạnh Hiến: Đối với công tác cán bộ, chúng tôi xác định mấy yếu tố cơ bản. Thứ nhất, tăng cường phân cấp phân quyền nhưng vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của cấp ủy đối với công tác cán bộ.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút cán bộ có triển vọng vào các vị trí theo yêu cầu công việc, đặc biệt với cơ chế tuyển chọn được cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản và bố trí đào tạo thực tiễn để làm nguồn cán bộ cho sau này.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch diện cấp ủy quản lý, đặc biệt là diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý để đảm bảo có cán bộ thay thế, sử dụng thường xuyên, liên tục.

Thứ tư, sẽ sơ tổng kết một số nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ trong đó có Nghị quyết 02 về công tác cán bộ, định hướng đến 2025 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tiếp tục tăng cường cán bộ luân chuyển theo chủ trương luân chuyển các cấp, ngành, các khu vực giữa đảng với đoàn thể, giữa đảng với chính quyền. Ngược lại, thông qua đó đào tạo cán bộ một cách đa dạng.

Cuối cùng, tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu, ban hành các cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ vì sự nghiệp chung của thành phố và có cơ chế khuyến khích cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó cụ thể hóa các kết luận, đặc biệt kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung của thành phố, của địa phương mình.

PV: Xin cảm ơn ông.

(VOV)

https://vov.vn/chinh-tri/hai-phong-tang-cuong-can-bo-tre-lam-lanh-dao-cap-huyen-cap-xa-post919263.vov


Ý kiến bạn đọc