Cơ hội cho ứng viên Việt Nam tham gia chương trình đặc biệt của Học bổng Fulbright

0
0

 - Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Học giả Thỉnh giảng Fulbright trong lĩnh vực Lịch sử Châu Á tại Hoa Kỳ năm học 2022.

Ảnh minh họa (Vietnam+)
Ảnh minh họa (Vietnam+)

Chương trình Học giả Thỉnh giảng là một chương trình đặc biệt của Học bổng Fulbright. Ra đời với sứ mệnh giúp các trường đại học tại Hoa Kỳ thúc đẩy giao lưu và trao đổi văn hóa trong môi trường giao dục. Thông qua Chương trình Học giả Thỉnh giảng, các trường đại học tại Hoa Kỳ tiếp nhận các học giả nước ngoài để tham gia giảng dạy, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, thỉnh giảng các chương trình chuyên môn, mở rộng các chương trình trao đổi du học và kết nối với cộng đồng.

Học giả Thỉnh giảng sẽ phối hợp với các trường đại học Hoa Kỳ để nâng cao hoặc mở rộng các chương trình quốc tế hiện có, phát triển các chương trình nghiên cứu khu vực thế giới mới, đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, qua đó cung cấp cho sinh viên Hoa Kỳ cơ hội tìm hiểu về văn hóa của một khu vực hay quốc gia cụ thể trên thế giới.

Ứng viên được tuyển chọn sẽ  đến giảng dạy tại trường Trường Đại học Texas A&M University, Corpus Christi trong năm học 2022-2023. Học giả Thỉnh giảng sẽ giảng dạy một khóa học về Lịch sử Châu Á vào kỳ mùa thu và một khóa học về Lịch sử Châu Á vào kỳ mùa xuân. Học giả Thỉnh giảng sẽ kết nối với Hiệp hội Sinh viên Quốc tế và Liên minh Văn hóa Islander của trường, tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại Trung tâm Giáo dục và Bảo tàng Văn hóa Châu Á bang Texas (tọa lạc ngay trong thành phố) và có cơ hội được trò chuyện tại các trường trong khu vực.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc