Hà Nội: Ngày 21/12 ghi nhận 1.704 ca mắc mới COVID-19

0
0

 -  CDC Hà Nội chiều ngày 21/12 cho biết, số ca mắc mới từ 18h ngày 20/12 đến 18h ngày 21/12 Hà Nội ghi nhận được là 1.704 ca bệnh, trong đó tại cộng đồng (485); cách ly (1130); tại khu phong tỏa (89).

 

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (259); Hoàng Mai (255); Long Biên (146); Hà Đông (127); Nam Từ Liêm (123); Cầu Giấy (90).

Bệnh nhân phân bố tại 301 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 485 ca cộng đồng ghi nhận tại 142 xã phường thuộc 21/30 quận huyện.

1

Cộng đồng

1931

 

Ba Đình

2

Khu phong tỏa

1935

Cống Vị

Ba Đình

3

Khu cách ly

1937

Liễu Giai

Ba Đình

4

Khu cách ly

1941

Vĩnh Phúc

Ba Đình

5

Khu phong tỏa

1952

Cống Vị

Ba Đình

6

Khu cách ly

1954

Cống Vị

Ba Đình

7

Khu phong tỏa

1954

Cống Vị

Ba Đình

8

Khu cách ly

1956

Cống Vị

Ba Đình

9

Khu cách ly

1958

Quán Thánh

Ba Đình

10

Khu cách ly

1961

Cống Vị

Ba Đình

11

Cộng đồng

1963

Thành Công

Ba Đình

12

Khu phong tỏa

1967

Cống Vị

Ba Đình

13

Khu cách ly

1969

Ngọc Hà

Ba Đình

14

Khu cách ly

1973

Giảng Võ

Ba Đình

15

Khu cách ly

1973

Trúc Bạch

Ba Đình

16

Cộng đồng

1974

Phúc Xá

Ba Đình

17

Cộng đồng

1975

Cống Vị

Ba Đình

18

Khu cách ly

1975

Ngọc Hà

Ba Đình

19

Khu cách ly

1976

Vĩnh Phúc

Ba Đình

20

Khu cách ly

1976

Phường Đội Cấn

Ba Đình

21

Cộng đồng

1977

Ngọc Khánh

Ba Đình

22

Khu cách ly

1979

Giảng Võ

Ba Đình

23

Cộng đồng

1981

Giảng Võ

Ba Đình

24

Khu cách ly

1981

Cống Vị

Ba Đình

25

Cộng đồng

1982

Ngọc Hà

Ba Đình

26

Cộng đồng

1982

Phúc Xá

Ba Đình

27

Khu cách ly

1982

Giảng Võ

Ba Đình

28

Khu cách ly

1982

Phúc Xá

Ba Đình

29

Khu cách ly

1982

Ngọc Hà

Ba Đình

30

Khu cách ly

1982

Quán Thánh

Ba Đình

31

Khu cách ly

1983

Giảng Võ

Ba Đình

32

Khu cách ly

1983

Ngọc Khánh

Ba Đình

33

Khu cách ly

1983

Cống Vị

Ba Đình

34

Cộng đồng

1984

Phúc Xá

Ba Đình

35

Khu phong tỏa

1986

Cống Vị

Ba Đình

36

Khu cách ly

1987

Phường Ngọc Hà

Ba Đình

37

Cộng đồng

1988

Quán Thánh

Ba Đình

38

Khu cách ly

1988

Phúc Xá

Ba Đình

39

Cộng đồng

1990

Liễu Giai

Ba Đình

40

Cộng đồng

1990

Ngọc Hà

Ba Đình

41

Khu cách ly

1990

Cống Vị

Ba Đình

42

Khu cách ly

1990

Giảng Võ

Ba Đình

43

Khu cách ly

1990

Quán Thánh

Ba Đình

44

Cộng đồng

1991

Liễu Giai

Ba Đình

45

Khu cách ly

1991

Giảng Võ

Ba Đình

46

Khu phong tỏa

1991

Ngọc Hà

Ba Đình

47

Khu cách ly

1992

Cống Vị

Ba Đình

48

Cộng đồng

1993

Cống Vị

Ba Đình

49

Khu cách ly

1993

Ngọc Hà

Ba Đình

50

Khu cách ly

1994

Cống Vị

Ba Đình

51

Khu cách ly

1995

Ngọc Hà

Ba Đình

52

Khu cách ly

1996

Ngọc Hà

Ba Đình

53

Cộng đồng

1997

Cống Vị

Ba Đình

54

Khu cách ly

1997

Phúc Xá

Ba Đình

55

Khu phong tỏa

1999

Ngọc Hà

Ba Đình

56

Khu phong tỏa

2004

Cống Vị

Ba Đình

57

Khu cách ly

2006

Cống Vị

Ba Đình

58

Khu cách ly

2007

Cống Vị

Ba Đình

59

Khu cách ly

2010

Giảng Võ

Ba Đình

60

Khu cách ly

2010

Cống Vị

Ba Đình

61

Khu phong tỏa

2011

Cống Vị

Ba Đình

62

Khu cách ly

2012

Giảng Võ

Ba Đình

63

Khu cách ly

2013

Giảng Võ

Ba Đình

64

Khu cách ly

2013

Cống Vị

Ba Đình

65

Khu cách ly

2014

Cống Vị

Ba Đình

66

Khu phong tỏa

2014

Cống Vị

Ba Đình

67

Khu cách ly

2017

Cống Vị

Ba Đình

68

Khu cách ly

1905

Thành Công

Ba Đình

69

Cộng đồng

1905

 

Ba Đình

70

Cộng đồng

1905

Phúc Xá

Ba Đình

71

Cộng đồng

1905

Phường Cống Vị

Ba Đình

72

Cộng đồng