Hà Nội: Trưa 7/9 thêm 29 bệnh nhân, trong đó 3 ca cộng đồng

0
0

 - CDC Hà Nội trưa ngày 7/9 cho biết có thêm 29 bệnh nhân COVID-19 được phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội trong 6 giờ qua, trong đó có 03 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 02 ca tại khu vực phong tỏa. 

Các ca bệnh có địa chỉ tại Thanh Xuân (23), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (1), Thường Tín (1)

covid
 

Cụ thể:

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (2)

1) L.T.T, Nữ, sinh năm 1974 - Cộng đồng

- Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31/8, ngày 4/9 chồng bệnh nhân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, 2 vợ chồng bệnh nhân đã khai báo ra TYT, ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính và 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính

2) N.Q.T, Nam, sinh năm 1972 - Cộng đồng

- Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, hắt hơi vào ngày 4/9 và khai báo ra TYT, ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính và 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính

Chùm sàng lọc đối  tượng nguy cơ (1)

1) N.T.N, Nữ, sinh năm 1980 - Cộng đồng

- Địa chỉ: Tân Minh, Thường Tín.

Bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt, hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại, sinh hoạt khác. Định kỳ lấy thuốc tại TTYT Thường Tín 2 tháng/lần, lần gần nhất lấy ngày 22/7. Ngày 06/9, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao, kết quả dương tính

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26)

1) Đ.X.H, Nam, sinh năm 1972,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9  được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính

2) Đ.X.H, Nam, sinh năm 2010,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính

3) Đ.A.T, Nam, sinh năm 2013,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính

4) N.T.P, Nam, sinh năm 2003,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9 bệnh nhân có ho, đau mỏi người, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

5) H.T.T.H , Nữ, sinh năm 1970,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.C  và chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9. Ngày 5-6/9 bệnh nhân có sốt, ho được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

6) L.X.K, Nam, sinh năm 1984,

- Địa chỉ: Tam Hiệp, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.T.M. Ngày 1/9 bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 5/9 có triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 6/9 được lấy mẫu kết quả dương tính

7) Đ.T.T, Nữ, sinh năm 1971,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 1/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9  được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính

8) Đ.T.B, Nữ, sinh năm 1972,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 1/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9  được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính

9) L.T.B,  Nữ, sinh năm 1979,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 02/9, bệnh nhân được chuyển cách ly tại ĐH FPT. Ngày 06/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10) D.Đ.B, Nam, sinh năm 1962,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 02/9, bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân D.T.Đ, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 06/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11) B.T.A, Nam, sinh năm 1994,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 02/9, bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân B.T.H. T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 06/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

12) T.T.A, Nữ, sinh năm 1964,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 01/9, bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân D.T.Đ, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 06/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

13 ) Đ.T.M.T, Nữ, sinh năm 1979,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân Đ.V.H, ngày 29/8 được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly của quận. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

14 ) N.P.T, Nam, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

15 ) N.T.T.P, Nữ, sinh năm 1978,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

16 ) T.Đ.M, Nam, sinh năm 2008,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân T.T.H, đã được cách ly và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 06/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

17 ) T.N.H.A, Nữ, sinh năm 2008,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân T.V.D, đã được cách ly và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 06/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

18 ) N.V.K.A, Nữ, sinh năm 2009,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân V.T.H, đã được cách ly và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 06/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

19 ) N.T.H, Nữ, sinh năm 1979,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1(con) bệnh nhân N.T.M. Ngày 22/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu kết quả dương tính

20 ) N.T.H, Nam, sinh năm 1954,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.T.H. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9  được lấy mẫu kết quả dương tính

21 ) N.T.H, Nữ, sinh năm 1990,

- Địa chỉ: Khương Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.H.T. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu kết quả dương tính

22 ) N.T.T, Nữ, sinh năm 1993,

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.H.P. Ngày 06/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

23 ) T.L.N, Nam, sinh năm 2012,

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 02/9, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 05/9, được xác định là F1 (con) của bệnh nhân T.X.H và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 06/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

24 ) V.M.T, Nam, sinh năm 2002,

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 (bạn cùng trọ) của bệnh nhân N.T.T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu, kết quả dương tính

25 ) L.T.H.P , Nữ, sinh năm 1944,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8. Ngày 6/9  được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

26) N.T.G, Nam, sinh năm 2003,

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 05/9. Ngày 06/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.614 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.569 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.045 ca.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của một loạt quốc gia tại Mỹ

(VnMedia) - Bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm qua (22/9) đã có các cuộc gặp song phương với một loạt các nhà lãnh đạo cấp cao các nước.

Hà Nội: Giữ nguyên chốt các khu dân cư, không nóng vội cấp “thẻ xanh”

(VnMedia) - Theo chỉ đạo của UBND TP, CA TP Hà Nội đề nghị các quận, huyện kiểm tra lại, yêu cầu chốt sát các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho các “vùng xanh”; chuyên gia y tế khuyên Hà Nội không nên “nóng vội” cấp “thẻ xanh” cho người tiêm 2 mũi vắc xin.

Hà Nội: Sáng 23/9 không thêm ca mắc mới, còn 21 điểm đang bị phong tỏa

(VnMedia) - Tính từ 12 giờ trưa ngày hôm qua đến 6 giờ sáng nay 23/9, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện toàn Thành phố còn 663 ca bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế; 21 điểm đang phong tỏa.

Hội KTS Việt Nam: Kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo "khiên cưỡng nệ cổ, pha trộn hỗn tạp"

(VnMedia) - Theo Hội KTS Việt Nam, kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo phải mang tính thẩm mỹ và văn hóa đương đại. Còn hiện tại, phương án được chọn là hình thức mô phỏng khiên cưỡng nệ cổ, pha trộn hỗn tạp...

Khẩn trương đưa 3 vụ án lớn ra xét xử

​​​​​​​TAND cấp cao tại TPHCM đã có văn bản gửi các Chánh án Tòa chuyên trách, nhắc nhở các thẩm phán được phân công làm chủ tọa các vụ án hình sự, chủ động, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ vụ án, báo cáo những khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo và sớm lên lịch đưa 3 vụ án lớn được dư luận quan tâm ra xét xử phúc thẩm.