Hà Nội: Trưa 11/9 thêm 28 ca mắc mới, trong đó có 3 ca cộng đồng, 6 ca cách ly tại nhà

0
0

 - CDC Hà Nội trưa ngày 11/9 cho biết, trong sáng nay, Thành phố ghi nhận thêm 28 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 02 ca tại khu phong tỏa, 03 ca tại cộng đồng, 6 ca cách ly tại nhà, 17 ca tại khu cách ly tập trung.

covid
Ảnh minh họa

Các ca bệnh mới có địa chỉ tại Thanh Xuân (7); Thanh Trì (7);Chương Mỹ (5); Thường Tín (3); Đan Phượng (2); Hai Bà Trưng (2); Hoàng Mai (2)

Cụ thể:

Chùm Sàng lọc khu vực nguy cơ (3)

1. N.T.T.M, Nữ, sinh năm 1971 – Cộng đồng

2. N.T.H, Nam, sinh năm 1999 – Cộng đồng

3. N.T.H, Nữ, sinh năm 2006 – Cộng đồng

- Địa chỉ: Liên Phương, Thường Tín.

Cả 3 bệnh nhân là người cùng gia đình, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, 11/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Chùm về từ TP. Hồ Chí Minh (2)

1. T.V.B, Nam, sinh năm 1996,

- Địa chỉ: Thọ An, Đan Phượng.

Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 06/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 09/9, xuất hiện triệu chứng. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. T.B.D, Nam, sinh năm 1996,

- Địa chỉ: Thọ An, Đan Phượng.

Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 06/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 09/9, xuất hiện triệu chứng. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (23)

1. N.T.H, Nữ, sinh năm 1985 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.L. Ngày 09/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/9, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2. N.V.D, Nam, sinh năm 2017 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 10/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

3. N.V.T, Nam, sinh năm 1980 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

Bệnh nhân là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 09/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

4. N.V.T, Nam, sinh năm 2007 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 10/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

5. N.T.C, Nữ, sinh năm 1975 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.D tiếp xúc lần cuối ngày 8/9. Ngày 10/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

6. H.T.A, Nữ, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân H.T.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

7. N.T.Đ, Nữ, sinh năm 1959,

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

8. N.T.H.V, Nữ, sinh năm 1983,

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

Bệnh nhân là F1 (vợ) bệnh nhân L.Đ.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

9. Đ.G.K, Nam, sinh năm 2011,

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân L.Đ.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

10. N.T.T, Nữ, sinh năm 1984,

- Địa chỉ: Trương Định, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.V, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 10/9 Bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

11. P.T.A, Nam, sinh năm 2003,

- Địa chỉ: Trương Định, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.V, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 10/9 Bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

12. N.T.N, Nữ, sinh năm 1975,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được đưa đi giãn dân, cách ly tại Thanh Xuân từ ngày 03/9. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

13. H.G.B, Nam, sinh năm 2012,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.M.T, được lấy mẫu và cách ly tập trung từ ngày 06/9. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

14. Đ.Đ.T, Nam, sinh năm 1993,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.B, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

15. Đ.N.H, Nữ, sinh năm 1994,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.N.H, đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

16. N.P.U, Nữ, sinh năm 1999,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân M.T.H, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

17. T.V.B, Nam, sinh năm 1956,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.N, đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

18. T.T.A, Nữ, sinh năm 2002 – Cách ly tại nhà

- Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H (lấy mẫu ngày 9/9, có kết quả dương tính ngày 10/9). Ngày 11/9, bệnh nhân T.T.A có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

19. T.T.K, Nam, sinh năm 1995,

- Địa chỉ: Liên Ninh , Thanh Trì.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.T.Q.T, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

20. B.D.H, Nam, sinh năm 2009,

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

Bệnh nhân là cháu nội, là F1 của bệnh nhân B.T.D, đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 10/9 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

21. B.D.B, Nam, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

Bệnh nhân là cháu nội, là F1 của bệnh nhân B.T.D, đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 10/9 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

22. H.K.T, Nam, sinh năm 1969 – Khu vực phong tỏa

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

Bệnh nhân là sống trong khu vực phong tỏa, đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính trước đó, ngày 09/9 được lấy mẫu định kỳ cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

23. H.T.S, Nam, sinh năm 1969 – Khu vực phong tỏa

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

Bệnh nhân là sống trong khu vực phong tỏa, đã được lấy mẫu xét nghiệm trước đó âm tính, ngày 09/9 được lấy mẫu định kỳ cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.755 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.164 ca.

Kết quả tiêm chủng trên địa bàn TP Hà Nội

Trong ngày 10/9, Thành phố đã thực hiện tiêm 360.690 mũi. Kết quả tiêm được tổng cộng 3.495.145 mũi (3.131.257 mũi 1; 430.778 mũi 2) số người được tiêm 3.131.257 (38,72%) dân số và bằng (51,33%) người dân trong độ tuổi tiêm chủng.

Xét nghiệm

Tính đến 12h trưa ngày 11/9, toàn Thành phố đã lấy được 876.427 mẫu, trong đó có 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp và 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Kết quả, trong số 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp, đã có 52.028 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả.

Trong số 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 201.714 mẫu âm tính, 13 mẫu dương tính. Trong 13 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm PCR, kết quả có 07 mẫu dương tính.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Hà Nội: Số bệnh nhân trong ngày 17/9 thấp nhất trong 2 tháng qua

(VnMedia) - CDC Hà Nội chiều ngày 17/9 cho biết có thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca trong ngày lên con số 12 bệnh nhân.

Thí sinh cần xác nhận nhập học trước 17h ngày 26/9

​​​​​​​(VnMedia) - Sau khi biết điểm trúng tuyển vào các trường đại học, thí sinh cần xác nhận nhập học từ nay tới trước 17h ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện). Thí sinh đã xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Cuba

(VnMedia) - Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Cuba từ ngày 18 đến này 20/9.

Pháp đình chỉ công tác của 3.000 nhân viên y tế vì không chịu tiêm vắc xin

(VnMedia) - Các bệnh viện và các trung tâm chăm sóc sức khỏe trên khắp nước Pháp đã đình trì công tác của khoảng 3.000 nhân viên y tế vì không thực hiện quy định tiêm vắc xin Covid-19, chính phủ Pháp hôm qua (16/9) cho biết.

Hà Nội: Trưa 17/9 thêm 7 ca mắc mới COVID-19

(VnMedia) - CDC Hà Nội trưa ngày 17/9 cho biết có thêm 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 04 ca tại khu cách ly và 03 ca tại khu vực phong tỏa.