Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

0
0

 - Được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước từ ngày 23/9/2018, trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công…

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9/2018 đến ngày 23/10/2018. Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo cáo trước Quốc hội sáng 24/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi sai phạm theo phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao của Nhà nước, Chủ tịch nước đã thực hiện nghiêm quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ và bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đề nghị Quốc hội miễn nhiệm và phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã ký quyết định bổ nhiệm 05 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Chủ tịch nước cũng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ khi có thay đổi về nhân sự như: Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Thống đốc NHNN Việt Nam.

Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 72 Luật, 02 Pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, sớm đưa văn bản pháp luật vào cuộc sống…

Đặc biệt, Chủ tịch nước luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ. Trong nhiệm kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã 4 lần dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tiếp và trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thường xuyên tham dự các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; trao đổi, tham gia ý kiến với Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề nhân dân, cử tri quan tâm.

Trong công tác Điều ước quốc tế, Chủ tịch nước đã quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước với tinh thần trách nhiệm cao, xem xét kỹ lưỡng và thận trọng việc ký kết các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền.

Đối với các điều ước quốc tế về tín dụng với các Tổ chức tín dụng quốc tế (điều ước quốc tế về ODA), thực hiện nghiêm chủ trương chỉ vay cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên; chỉ vay vốn cho các dự án thực sự cấp bách, cấp thiết, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, hướng tới mục tiêu giảm nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia.

“Qua thực tế, Chủ tịch nước có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét khả năng sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật có liên quan theo hướng giao toàn bộ nhiệm vụ và quyền hạn quyết định ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về ODA cho Chính phủ thực hiện để nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực này” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đã xem xét, quyết định ký kết điều ước quốc tế trên nhiều lĩnh vực khác.

Theo tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh tư pháp thời gian qua được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật;

Việc đặc xá, tha tù trước thời hạn được xem xét thận trọng, khách quan, dân chủ, đúng quy định. “Công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình là vấn đề liên quan đến sinh mệnh của con người và tính nghiêm minh của pháp luật, vì vậy việc xét đơn xin ân giảm án tử hình được thực hiện hết sức thận trọng.” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đối với những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thì ngoài việc xem xét, cân nhắc ý kiến của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch nước còn yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước cử tổ công tác về địa phương nơi xảy ra vụ án hoặc nơi đăng ký thường trú của người phạm tội, phối hợp nắm thêm dư luận xã hội và ý kiến của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương để báo cáo Chủ tịch nước xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, việc thực hiện thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành, xét đơn xin ân giảm án tử hình và thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật còn gặp khó khăn do số lượng người bị kết án tử hình tăng nhanh. 

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các phiên họp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Thời gian qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân ; tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 04 sĩ quan cấp tướng, giáng cấp bậc hàm đối với 02 sĩ quan cấp tướng...

Nhận được trên 43.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, cử tri, cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước, trong đó phần lớn liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hành chính, đất đai và giải quyết chế độ chính sách…, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước nghiên cứu, tham mưu, xử lý và chuyển hàng trăm đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét, góp phần giải quyết bức xúc trong nhân dân.

Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối ngoại, trên cương vị là Nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước ta đi thăm 19 quốc gia trên thế giới; đón tiếp, hội đàm với 26 đoàn nguyên thủ quốc gia thăm Việt Nam; dự 3 hội nghị quốc tế và chủ trì 01 hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam (APEC 2017).

Với vai trò chủ nhà Năm APEC 2017 của Việt Nam, Chủ tịch nước đã chủ trì thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các nước trên thế giới, để lại dấu ấn sâu sắc đối với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động đối ngoại Nhà nước chính thức, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước luôn quan tâm đến các hoạt động đối ngoại nhân dân; gặp gỡ, tiếp xúc với bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài…, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nêu rõ: “Mặc dù Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã làm việc với trách nhiệm cao nhất của mình nhưng có mặt vẫn chưa đáp ứng được hết các yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tế tình hình đất nước, cũng như kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Theo đó, việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ còn một số hạn chế như: Việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm;

Chủ tịch nước quyết định ký kết các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về ODA mang tính hình thức vì không quản lý trực tiếp, ít nắm được cụ thể tình hình quản lý, sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ODA.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động trong chương trình đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã phải tạm hoãn hoặc chuyển sang thời điểm khác phù hợp…

Từ những kết quả đã đạt được cùng những hạn chế và nguyên nhân trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề xuất 6 nội dung trọng tâm cần được Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tập trung trong thời gian tới.

Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc


Chủ tịch Hà Nội: Cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ hàng đầu

(VnMedia) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ hàng đầu được thường trực Thành ủy xác định rõ và sẽ quyết tâm thực hiện bằng được trong nhiệm kỳ.

6 đội bóng Anh tuyên bố rút khỏi giải Super League!

(VnMedia) - Nhóm “Big Six” gồm 6 đội bóng mạnh nhất nước Anh là Man Utd, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea và Man City đã quyết định rút khỏi giải Super League để tránh nguy cơ bị trừng phạt và sự quay lưng của người hâm mộ.

Top 13 smartphone tốt nhất năm 2021 (phần 1)

(VnMedia) - Những tính năng được cho là mạnh, nổi bật sẽ được tích hợp trên các smartphone ra mắt trong năm 2021 này gồm: công nghệ kết nối 5G, camera selfie dưới màn hình, viền bezel sẽ nhỏ và mảnh hơn… mặc dù kích thước tổng thể của smartphone không lớn hơn nhiều… Vậy đâu là smartphone tốt nhất đã và sẽ ra mắt trong năm 2021?

Thêm 10 ca mắc mới Covid-19, nhiều bệnh nhân nhập cảnh đã 2 tuần

(VnMedia) - Tính từ 6h đến 18h ngày 20/4 Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới Covid-19 , đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

(VnMedia) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Như vậy, đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.