Thông tin dữ liệu về dân cư cập nhật thường xuyên, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”

0
0

 - Tại Lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định thông tin dữ liệu về dân cư luôn được cập nhật thường xuyên, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”...

Chiều 25/02/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì tổ chức Lễ khai trương chính thức vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương

Tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, giảm chi phí

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, dự án CSDLQGDC và dự án CCCD là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn lực lượng, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án, Bộ Công an đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương để tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên cao nhất nguồn lực, kinh phí, phương tiện, với tinh thần “thần tốc”, “vừa chạy vừa xếp hàng” để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Công an từ Trung ương tới địa phương đã được huy động tham gia, không quản ngày đêm thực hiện khối lượng lớn công việc của hai dự án.

Việc đưa hai hệ thống này chính thức đi vào hoạt động có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả Chính phủ và người dân. Hai hệ thống được xây dựng trên cơ sở mục đích tạo ra một hệ thống thông tin lõi của toàn bộ công dân Việt Nam, để từ đó, các ngành, các địa phương xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền để quản lý dân cư bằng phương thức hiện đại, đồng thời làm căn cứ cho cơ quan nhà nước khai thác, giúp giảm bớt các giấy tờ, đơn giản hóa việc khai báo thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống CSDLQGDC được thiết kế để kết nối, cho phép các hệ thống thông tin khác khai thác thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP (National Government Service Platform) và Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, sẽ tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, giảm chi phí ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Với tầm quan trọng đó, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định thông tin dữ liệu về dân cư luôn được cập nhật thường xuyên, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Song hành cùng với hệ thống CSDLQGDC, hệ thống CCCD sẽ cung cấp cho người dân thẻ CCCD gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin của các bộ, ban, ngành khác như thuế, bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ có giá trị khác, vì vậy người dân đi giao dịch và làm các thủ tục hành chính sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho những thủ tục hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến của Chính phủ điện tử.

Hai hệ thống đi vào hoạt động sẽ góp phần đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại; đồng thời, sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm
Bộ trưởng Tô Lâm

Đã thu thập được 99.05% phiếu thông tin dân cư

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã báo cáo tóm tắt về kết quả bước đầu triển khai dự án CSDLQGDC và dự án CCCD. Theo đó, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai hai dự án (rà soát 5 Luật, 2 Nghị định, 12 Thông tư cần sửa đổi), đặc biệt là đã xây dựng, đề xuất Quốc hội thông qua Luật Cư trú sửa đổi với nhiều nội dung đổi mới quan trọng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021…

Đến nay, đã thu thập được 99.05% phiếu thông tin dân cư trên toàn quốc, quá trình thực hiện đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, dân di cư tự do, dân cư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…;

Đã triển khai toàn diện các gói thầu thực hiện các hạng mục công việc thuộc “phần lõi” của hai dự án, bảo đảm nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí; đã làm việc với các Bộ, ngành liên quan và rà soát xác định nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, các nhiệm vụ đặt ra của hai dự án là rất lớn, nhất là trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng triển khai toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, tập trung duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày từ cơ sở bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, quyết tâm hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD trong thời gian từ nay đến ngày 01/7/2021.

Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an từ Trung ương tới địa bàn cơ sở đã làm việc không quản ngày đêm để hoàn thiện việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao sự phối hợp của các bộ, ngành có liên quan trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện hai dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bấm nút kích hoạt hệ thống
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bấm nút kích hoạt hệ thống

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, phát triển hệ thống Chính phủ điện tử; là hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, hiện thực hóa quá trình quản lý công dân qua mã định danh, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, giảm kinh phí các cuộc điều tra xã hội liên quan đến dân cư, giảm tối đa việc nhập, duy trì các trường thông tin trùng lặp về công dân gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước khi xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Thủ tướng nhấn mạnh, với sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên số, sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, thúc đẩy mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thúc đẩy tăng năng suất xã hội và năng lực cạnh tranh.

Việc khai trương hai hệ thống là mốc son quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng, giúp đổi mới quản lý dân cư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.

 Kế hoạch cấp CCCD trên toàn quốc:

- Giai đoạn 1 (từ 01/11/2020 đến 27/02/2021): Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trung học phổ thông.

- Giai đoạn 2 (từ 26/2/2021 đến 30/4/2021): Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho đối tượng là sinh viên, lực lượng vũ trang, lao động tại các khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Giai đoạn 3 (từ 30/4/2021 đến 01/7/2021): Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho các đối tượng còn lại.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Công an Hà Nội cảnh báo 'sập bẫy' sàn giao dịch ảo GardenBO

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không chuyển tiền, tham gia các nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO, tránh bị thiệt hại về tài sản. 

Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

(VnMedia) - Ngày hôm nay 23/4, dự báo ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ lên đến 34 độ C, ở Tây Bắc Bộ cao nhất trên 38 độ C.

Sáng 23/4: Thêm 8 ca bệnh COVID-19

(VnMedia) - Bộ Y tế cho biết trong 12 giờ qua (tính từ 18h ngày 22/4 đến 6h ngày 23/4), Việt Nam ghi nhận thêm 08 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 593/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ

(VnMedia) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (46 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội Đưa hối lộ.