Việt Nam tiến bộ vượt bậc nhiều chỉ tiêu trong bảng xếp hạng quốc tế

0
0

 - Trong các bộ chỉ số, các bảng xếp hạng quốc tế, có không ít chỉ số, tiêu chí cụ thể của nước ta ghi nhận những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là xếp hạng về phát triển bền vững tăng 34 bậc từ thứ 88 năm 2016  lên thứ 49 năm 2020…

Đây là một phần nội dung trong Báo cáo tóm  lược Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết  02/NQ-CP năm 2021 về cải thiện môi trường kinh doanh và âng cao năng lực cạnh  tranh quốc gia được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trình bày tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, khai mạc sáng nay 28/12.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Theo đó, từ năm 2014, hàng năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về cải thiện  môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (những năm đầu là  Nghị quyết 19/CP và từ năm 2019 là Nghị quyết 02/CP) với các mục tiêu, giải  pháp rất cụ thể, bám sát vào các bộ chỉ số của các tổ chức quốc tế có uy tín.

Nghị quyết 02/CP năm 2020 được xây dựng dựa trên 7 bộ chỉ số với trên 200 tiêu  chí đo lường chi tiết liên quan tới hầu hết các lĩnh vực, các ngành, các cấp và có  phân công cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm cho từng nhóm tiêu chí; thậm chí từng  tiêu chí quan trọng.

“Phần lớn các chỉ số được đánh giá  định kỳ 1 năm hoặc 2 năm của các tổ chức quốc tế đều ghi nhận sự tiến bộ rõ về điểm số tuyệt đối và cải thiện thứ hạng của Việt Nam” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vui mừng thông tin.

Cụ thể, trực tiếp nhất là thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 20  bậc, từ thứ 90 năm 2015 lên thứ 70 năm 2019. Xếp hạng Năng lực cạnh tranh được thay đổi cách đánh giá từ năm 2018 thành Năng lực cạnh tranh 4.0. Khi đó  Việt Nam đứng thứ 77. Một năm sau vị trí của chúng ta đã tăng 10 bậc lên thứ 67.

Năng lực cạnh tranh du lịch tăng 12 bậc, từ thứ 75 năm 2015 lên thứ 63 năm  2019. Xếp hạng Hiệu quả logistics tăng 25 bậc, từ thứ 64 năm 2016 lên thứ 39.  Xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 17 bậc từ thứ 59 năm 2016 lên thứ 42  năm 2020.

Trong các bộ chỉ số, các bảng xếp hạng quốc tế đó, có không ít chỉ số, tiêu chí cụ thể của nước ta ghi nhận những tiến bộ vượt bậc như: Tiếp cận điện năng  tăng 81 bậc, từ thứ 108 (năm 2015) lên thứ 27 (năm 2019). Nộp thuế và BHXH tăng  59 bậc, từ thứ 168 (năm 2015) lên thứ 109 (năm 2019). Ứng dụng CNTT tăng 54  bậc, từ thứ 95 (năm 2015) lên thứ 41 (năm 2019) .v.v.

Đặc biệt, xếp hạng về phát triển bền vững tăng 34 bậc từ thứ 88 năm 2016  lên thứ 49 năm 2020. Đây là bộ chỉ số được Liên hợp quốc xây dựng, đánh giá  dựa trên các tiêu chí bám sát 17 nhóm mục tiêu phát triển bền vững (với 169  mục tiêu cụ thể).

Cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng ghi nhận rất tích cực những kết  quả, tiến bộ trong thực hiện các Nghị quyết này.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bên cạnh những kết quả quan trọng, đáng khích lệ đó, vẫn còn không ít chỉ tiêu cụ thể mà điểm tuyệt đối và thứ hạng của Việt Nam vẫn còn thấp và hầu như  không được cải thiện về thứ bậc.

Cuj thể, chỉ tiêu Giải quyết phá sản doanh nghiệp đứng thứ 122; Rào cản phi thuế quan đứng thứ 121; Bảo vệ hệ sinh thái bền vững đứng thứ 110. Đăng ký tài sản thứ 106. Bảo vệ sở hữu trí tuệ thứ 105. Kết nối hạ tầng đường  bộ thứ 104. Ngay nộp thuế và bảo hiểm dù đã tăng tới 59 bậc nhưng vẫn đứng thứ 109. 

Phó Thủ tướng cho biết, xác định năm 2021 sẽ là năm bắt đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 nên Nghị quyết 02/CP năm 2020 cũng  đã đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu cụ thể cho năm 2020 và định hướng cho  năm 2021.

Nghị quyết 02/2021 được xây dựng ngắn gọn hơn rất nhiều so với các  Nghị quyết trước đây, khẳng định tiếp tục thực hiện động bộ tất cả các mục tiêu  giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 02/CP năm 2019 và 2020; đồng thởi đặt trọng  tâm vào một số nhóm chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể cần tập trung cao độ để chỉ đạo  thực hiện nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh tới các tiêu chí khác. 

Đó là 7 nhóm chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, bao gồm: Cấp phép xây  dựng (A3), Đăng ký tài sản (A7), Giải quyết tranh chấp hợp đồng (A9), Giải  quyết phá sản doanh nghiệp (A10), Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3),  Ứng dụng công nghệ thông tin (B5), Chất lượng đào tạo nghề (B6) và 10 tiêu chí  cụ thể. Cùng với đó là 10 chỉ tiêu cụ thể về năng lực cạnh tranh 4.0 và đổi mới  sáng tạo, bao gồm: Chất lượng hành chính đất đai, Chất lượng đào tạo nghề, Kỹ năng của sinh viên, Rào cản phi thuế quan, Đăng ký phát minh sáng chế, Kiểm  soát tham nhũng, Mức độ tiếp cận CNTT, Mức độ tham gia giao dịch trực tuyến,  Cơ hội việc làm trong các ngành thâm dụng tri thức, Môi trường trong bền vững  sinh thái.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh 4 bốn nội dung trọng tâm trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, gồm: 

(1) Tập trung khắc phục những yếu kém, hạn chế trong việc kết nối, phối  hợp giữa các cơ quan; làm rõ hơn vai trò cơ quan đầu mối cho từng nhóm chỉ tiêu,  từng chỉ tiêu; phân định và quy trách nhiệm rõ ràng hơn cho từng cơ quan. 

(2) Tập trung chỉ đạo chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg  ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “chương trình  chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với  thực hiện cải cách hành chính; đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với các giải pháp  tăng mức độ sẵn sàng với nền sản xuất mới trong thời kỳ CMCN lần thứ IV. 

(3) Có chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, bước đi  cụ thể, kiên trì để tạo chuyển biến vững chắc đối với các tiêu chí có tính chất  nền tảng, nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường sinh  thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển vùng núi, vùng sâu, vùng xa v.v. phấn đầu  giữ vững và cải thiện thứ hạng phát triển bền vững đồng thời phát triển nhanh  cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững (hiện mới có 2000 DN trong tổng  số hơn 700.000 DN). 

(4) Tiếp tục chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản  xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao  năng lực cạnh tranh quốc gia và Dự thảo Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Tân sinh viên được hỗ trợ gì khi học phí tăng mạnh?

​​​​​​​(VnMedia) - Bên cạnh việc tăng mạnh học phí trong năm học 2020 - 2021, các trường cũng có nhiều chính sách học phí, học bổng nhằm thu hút thí sinh giỏi đồng thời kịp thời hỗ trợ cho các tân sinh viên chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại

(VnMedia) - Sáng 16/4, Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại” đã được tổ chức tại Tòa nhà làm việc của Bộ Ngoại giao - số 2 Lê Quang Đạo.

Thêm nhiều ngành học mới mùa tuyển sinh đại học 2021

​​​​​​​(VnMedia) - Mùa tuyển sinh đại học 2021 nhiều trường đại học đã công bố mở thêm nhiều ngành học mới, có trường mở mới tới 16 ngành học.

Tự kiểm tra, hơn 10 năm Hà Nội chưa phát hiện và xử lý trường hợp tham nhũng nào

(VnMedia) - Theo báo cáo đánh giá của UBND TP Hà Nội, từ năm 2009 đến tháng 6/2020, qua công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý tham nhũng trường hợp nào.

Đại học Ngoại thương công bố chỉ tiêu chi tiết các ngành học

(VnMedia) - Năm 2021, Đại học Ngoại thương tuyển sinh tổng cộng 3.990 sinh viên. bậc đại học hệ chính quy tại ba cơ sở đào tạo Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.