Tin nhanh chiều 8/9: Mỹ sẽ chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc 1 lần và mãi mãi!

0
0