Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác của Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế

0
0

 - Ngày 03/6, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), Chủ tịch Nhóm công tác không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về các tòa án quốc tế, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của Nhóm công tác.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc