Tổng thầu Trung Quốc đòi thêm 50 triệu USD vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

0
0

Tại báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết, tổng thầu Trung Quốc yêu cầu thêm 50 triệu USD để vận hành dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Với dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, báo cáo của Chính phủ cho biết dự án cơ bản hoàn thành, tuy nhiên chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, còn tồn tại một số các vướng mắc liên quan đến thiết bị công nghệ khu Depot, đánh giá an toàn đoàn tàu, công tác vận hành toàn hệ thống và thanh quyết toán...