Nữ Đại sứ Việt Nam chủ trì thảo luận trong cuộc họp Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình

0
0

 - Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga và Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương là các đại diện của Việt Nam trong AWPR, đã tham dự, phát biểu và chủ trì một phiên thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp trực tuyến của Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình (AWPR).

Hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến của Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình (AWPR)
Hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến của Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình (AWPR)

Trong khuôn khổ hoạt động của Viện nghiên cứu ASEAN về Hòa Bình và Hòa giải (AIPR), cuộc họp trực tuyến của Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình (AWPR) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến hồi cuối tuần vừa rồi.

Cuộc họp tập trung thảo luận về các biện pháp triển khai Tuyên bố chung của Lãnh đạo ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được thông qua năm 2017; tình hình triển khai chương trình nghị phụ nữ-hòa bình-an ninh trong khu vực và định hướng thời gian tới trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực chuyển biến nhanh chóng với nhiều nhân tố bất ổn. Đoàn Việt Nam gồm Đại sứ Ng