Nhiều nhân viên nữ hát cùng khách tại phòng Vip karaoke hoạt động 'chui'

0
0