Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi): Ô nhiễm không khí ở mức nguy hại, Chủ tịch tỉnh phải có biện pháp

0
0

 - Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) đang điều chỉnh theo hướng khi ô nhiễm không khí nghiêm trọng trên địa bàn, Chủ tịch tỉnh phải có biện pháp xử lý khẩn cấp.

Luật Bảo vệ Môi trường đang được tiến hành sửa đổi với nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm không khí – điều mà mỗi người dân đều rất quan tâm.

Theo ông Lê Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường (Tổng cục Môi trường), Luật bảo vệ môi trường 2014 chỉ quy định chung chung về bảo vệ môi trường không khí, quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh và kiểm soát nguồn điểm phát thải khí thải.  Điều đó khiến cho việc quản lý và đặc biệt là xử lý các sự cố ô nhiễm đã bị chậm trễ.

Ông Nam dẫn chứng, năm 2019 trên địa bàn Hà Nội, và TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra một số đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, tuy nhiên việc kiểm kê các nguồn phát thải để xác định các giải pháp ưu tiên vẫn chưa thực hiện được.

Đặc biệt, dù có thời điểm ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhưng do quy định về thẩm quyền cũng như công cụ quản lý trong Luật bảo vệ môi trường 2014 không đầy đủ nên việc đưa ra các giải pháp đã có sự lúng túng, không kịp thời.

Do vậy, khi xây dựng Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Ban soạn thảo đã đưa vào các quy định mới để giải quyết các nguồn điểm, nguồn phát sinh khí thải cần được quản lý, xử lý thông qua việc quy định từng địa phương phải xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Các nội dung địa phương cần cụ thể trong kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí bao gồm: Đánh giá chất lượng không khí; Xác định quan điểm, mục tiêu quản lý chất lượng không khí; Đánh giá hiện trạng quản lý chất lượng không khí bao gồm quan trắc chất lượng không khí, xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính, kiểm kê phát thải, mô hình hóa chất lượng không khí, tổ chức nhân sự, nguồn lực, thanh tra, kiểm tra; Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng; Phân tích, nhận định các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí vấn đề còn tồn tại; Xem xét, đánh giá, phân tích chi phí lợi ích của các giải pháp quản lý chất lượng không khí, từ đó xác định giải pháp ưu tiên thực hiện.

Ông Lê Hoài Nam
Ông Lê Hoài Nam -Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường (Tổng cục Môi trường)

Một vấn đề đã được dư luận và báo chí đặt ra trong những thời điểm các thành phố lớn ở trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đó là “trong trường hợp nào thì ban bố tình trạng khẩn cấp?”

Theo ông Nam, Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) lần này đã quy định, phân công rõ trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng không khí theo hướng: Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ tưởng cũng chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng, Bộ Tài nguyên - môi trường chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí.

Dự thảo Luật quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.

“Việc quy định trách nhiệm thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp ô nhiễm không khí nghiêm trọng liên vùng, liên tỉnh là Thủ tướng và nội tỉnh là UBND cấp tỉnh là hoàn toàn hợp lý bỏi lẽ, trường hợp xảy ra trong nội tỉnh thì UBND đủ thẩm quyền để ra lệnh, điều động các nguồn lực (nhân lực, vật lực…) tại chỗ của tỉnh để ứng phó, xử lý một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.

Còn với trường hợp ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh thì phải có sự chỉ đạo đồng bộ từ Thủ tướng tới các Bộ, ngành, UBND các tỉnh chịu ảnh hưởng để huy động nguồn lực từ Trung ương đến các địa phương” – ông Nam giải thích.

Tuy nhiên, ông Lê Hoài Nam cũng cho biết, Dự thảo Luật mới chỉ quy định về thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp khi chất lượng không khí ô nhiễm tới mức nguy hại.

Đáng chú ý, những biện pháp như hạn chế ôtô, xe máy, ngăn chặn đốt chất thải, rơm rạ đều là biện pháp giảm ô nhiễm không khí, nhưng hiện trong Dự thảo lại chưa đề cập. Do vậy, theo ông Nam, “cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu xem nội dung này có thể hiện trong dự thảo luật hay giao cho Chính phủ nghiên cứu quy định trong nghị định”.

Về nội dung ban hành tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí, theo ý kiến của PGS.TS Nghiêm Trung Dũng (ĐH Bách khoa Hà Nội), Dự thảo Luật nên chia ra hai nhóm tình trạng khẩn cấp: thứ nhất, do sự cố về môi trường, do cháy nổ nhà máy hoá chất; thứ hai, do các nguồn ô nhiễm kết hợp với hiện tượng khí tượng cực đoan, đẩy nồng độ ô nhiễm ở một khu vực tăng tới mức cực đoan.

Khi ban bố tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí, nhóm giải pháp ưu tiên đầu tiên là bảo vệ sức khỏe người dân. Nếu ở mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe, có thể di dời người dân, thậm chí cho học sinh nghỉ học; ở mức độ nhẹ hơn có thể khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường, thậm chí tạm dừng hoạt động một số cơ sở sản xuất...

Một điểm cũng đáng chú ý, đó là Dự thảo Luật quy định, theo phân công trách nhiệm xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì Bộ Giao thông vận tải không được giao xây dựng ban hành các quy chuẩn về khí thải phương tiện giao thông. Bộ Giao thông Vận tải chỉ là cơ quan tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông khi được Thủ tướng ký ban hành.