Đại biểu Quốc hội: Bộ Giáo dục “không có khả năng hoàn thành một bộ SGK”

0
0

 - Đánh giá Bộ GD&ĐT “không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng một bộ SGK”, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy còn chỉ ra, ở nhiều địa phương, quyền lựa chọn SGK không được tôn trọng và “dư luận phản ánh một số hiện tượng chạy chọt cửa sau”..

Đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận ngày 13/6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy  đánh giá,  sau gần 6 năm thực hiện Nghị quyết 88, gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành được chương trình giáo dục phổ thông mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các nghị quyết.

Bộ cũng đã chỉ đạo biên soạn, tổ chức thẩm định và phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa các môn học bắt buộc và 7 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh tự chọn ở lớp 1 để sử dụng từ năm học 2020-2021.

“Việc biên soạn, xuất bản các bộ sách giáo khoa hoàn toàn dựa trên vốn tự có của các đơn vị xuất bản, đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước một khoản không nhỏ, đồng thời đánh dấu thành công bước đầu của chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa.” – bà Thúy nhận xét.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cũng chỉ ra một hạn chế lớn của Bộ Giáo dục, đó là để chủ động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, Nghị quyết 88 giao cho Bộ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.

“Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.” – Đại biểu thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Do vậy, theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa của Bộ bằng ngân sách nhà nước trong bối cản