Đại biểu Đỗ Văn Sinh: Chuyển 3 dự án lớn sang đầu tư công sẽ nảy sinh nhiều vấn đề

0
0

 - Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) cho rằng, việc xem xét chuyển 3 dự án (trong Dự án cao tốc Bắc - Nam) sang đầu tư công ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật PPP "thực sự là một sự trăn trở, khó khăn đối với tôi và các đại biểu.”

Dự án cao tốc Bắc - Nam được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án lưu lượng và giá trị thương mại thấp, khó thu hồi vốn nên Quốc hội đã quyết định đầu tư công. 3 dự án thành phần còn lại có lưu lượng vận tải giá trị thương mại cao hơn Quốc hội đã quyết định đầu tư PPP.

Theo báo cáo của Chính phủ, sở dĩ đề xuất chuyển sang đầu tư công là do đến nay có 7/8 dự án thành phần có từ 2 nhà đầu tư trở lên qua vòng sơ tuyển nhưng dự báo khó có nhà đầu tư nào có thể thực hiện được dự án vì họ không có thế mạnh về tài chính và khả năng huy động vốn tín dụng.

Nếu chuyển sang đầu tư công sẽ đẩy nhanh được tiến độ giải ngân vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đề nghị 3 dự án sang đầu tư công.

Tuy nhiên, cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) cho rằng, “việc xem xét chuyển 3 dự án sang đầu tư công ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật PPP, thực sự là một sự trăn trở, khó khăn đối với tôi và các đại biểu.”

Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, đến nay việc triển khai dự án đã quá chậm so với yêu cầu đặt ra và “cần gác lại những tồn tại trong quá khứ và cùng quyết t