Khởi tố 3 đối tượng tụ tập ăn nhậu, chống đối người thi hành công vụ

0
0