Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19

0
0

 -  Đeo khẩu trang đúng cách hay tái sử dụng khẩu trang như thế nào là điều vẫn có người chưa hiểu rõ. Dưới đây là hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19, do Bộ Y tế ban hành.